วันที่ 4 มกราคม 50 ทำ case conference ที่หอผู้ป่วยรังสีรักษา 5ก รพ. ศรีนครินทร์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายรายหนึ่ง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักศึกษาพยาบาล ผู้ป่วยมีปัญหาสำคัญคือ ปวด และกลัวทรมานก่อนตาย สรุปการดูแลที่สำคัญคือ Symptom  management โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน เช่น ความเจ็บปวด การหายใจลำบาก การดูแลทางด้านจิตใจ โดยการประเมินสิ่งที่ผู้ป่วยกังวลและช่วยจัดการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายช่วยให้ผู้ป่วยเผชิญความตายอย่างสงบ   โดยการใช้กิจกรรมทางเลือก ได้แก่ การฟังเทปผ่อนคลาย การฝึกสมาธิ การสวดมนต์ พระภิกษุเยี่ยมทุกวันศุกร์ และการฟังเทปธรรมะ