ในปีที่แล้ว  อาจารย์นวภัคได้ให้ปฏิทินธรรม 2549  อวสานแห่งความทุกข์  ซึ่งปฏิทินนี้มีภาพและคำกลอนของท่านพุทธทาส ก่อนที่จะขยับปฏิทินนี้ออกจากโต๊ะเนื่องจากเปลี่ยนปีใหม่แล้ว จึงใคร่ขอบันทึกและแบ่งปันกลอนที่น่าสนใจ น่าอ่าน น่าพิจารณา และน่าปฏิบัติ

ขอขอบคุณอาจารย์นวภัคที่ได้ให้ปฏิทินนี้

 

ชีวิต ???

    ชีวิตคือ                    อะไรกัน?                    ฉันคิดว่า :-

เป็นความ "บ้า"        ของธรรมชาติ             ประหลาดขัน

ธาตุปรุงแต่ง             แห่งกาย-ใจ                ไขว่เป็นควัน

เป็นทาสความ          อร่อยชั้น                      สัญชาตญาณฯ

 

    ชีวิตคือ                     ทำไมกัน?                    ฉันเห็นว่า :-

เพื่อความ "บ้า"             ถึงที่สุด                        สิ้นสังสาร

สงบกาย                        ใจเ็ย็น                         เป็นนิพพาน

อวสาน                          แห่งความทุกข์            ทุกสิ่งอัน ฯ

   

    ชีวิตทำ                    อย่างไรกัน?                    ฉันถือว่า :-

ต้องหยุด "บ้า"             ในอร่อย;                          คอยผ่อนอัน

ตามองค์มรรค            แปดประการ                      ประสานกัน

ทุกคืนวัน                    ให้ถูกต้อง                          คลองสัมมา ฯ