QA วันละดัชนี : 1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงาน

บอย สหเวช

  ผมจด ๆ จ้อง ๆ  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันประเดิมเริ่มต้นการทำงานใหม่ของปีพุทธศักราชใหม่ ตั้งใจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเตรียมทำ Sar on Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

   วันนี้ไม่รอช้าขอเริ่มประเดิมตั้งแต่ดัชนีแรกเลย คือ ดัชนีที่ 1.1  การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

    เดิมที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์ ได้มาดังนี้ครับ (คลิ๊ก)

    วันนี้ ( 4 มกราคม 2549 ) บุคลากรของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีทั้งหมด 31 คน สิ่งสำคัญคือ บุคลากรใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติงาน อยากให้ทราบที่มาและร่วมแสดงความคิดเห็นกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน 

    ขอเล่าเล็ก ๆ ดังนี้ครับ เนื่องจากสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เป็นหน่วยงานย่อย การกำหนดวิสัยทัศน์ จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับคณะครับ เรียกแบบ ภาษา KM ก็คือ หัวปลาใหญ่หันหัวไปทางไหน หัวปลาเล็กต้องหันหัวตามไปด้วยครับ

    วิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์ คือ
 
    คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553


    วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ คือ

     สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553

     สำหรับพันธกิจที่กำหนดไว้ เพื่อการบรรลุของวิสัยทัศน์ มี 4 ข้อ ครับ ได้มาดังนี้ครับ (คลิ๊ก)    

พันธกิจ

 • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
 • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
  บริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
 • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
 • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการ             
  ของคณะสหเวชศาสตร์
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ 

      วันนี้พยายามทบทวนพันธกิจ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ จึงขอเสนอปรับพันธกิจข้อที่ 4  แบบยังไม่ฟันธง ดังนี้ครับ

       พัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นสำนักงานที่มีชีวิต (Living Office)  เพื่อนำไปสู่สำนักงานแห่งการเรียนรู้

        ขอเชิญชาว Office KM และ ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ 


                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                       4 ม.ค. 49
      
 
    
   

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพ#sar-on-blog#ดัชนีที่1.1-50#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 70877, เขียน: 04 Jan 2007 @ 16:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ ดังนี้ค่ะ

1. เพื่อสนับสนุนอำนวยความสะดวก การดำเนินการภายในคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบายให้บรรลุปณิธานของคณะฯ ที่ได้ตั้งไว้

2. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับคณะทันตแพทยศาสตร์

3. เพื่อให้บริการด้านบริหารจัดการภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์
การรักษาทางทันตกรรม การวิจัย การบริการวิชาการ
และการบำรุงศัลปวัฒนธรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์

5. เพื่อเป็นแหล่งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกับคณะทันตแพทยศาสตร์

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณ คุณใบบุญที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ
 • ที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชมีกำหนดเป็น เป้าประสงค์ด้วย ต่อจากพันธกิจ จะเขียนในบันทึกต่อไปครับ
นายชรินทร์ ร่วมชาติ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ
ญ.เกต
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ข้อที่ 5 เสริมสร้างวัฒนธรรมไทย โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงของคณะฯ
วายุส์ ศิริภัสณ์ ยุ้ย
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ร่วมสนับสนุนงานการให้บริการด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ขวัญเรือน ,นิตยา,ประกายมาศ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
พันธกิจ ข้อที่ 5  ขอเสนอแนะว่าหลักฐานอ้างอิงยังไม่แน่ชัด เสนอว่า ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร  เช่นโครงการทำบุญ บริจาคสิ่งของฯลฯ