ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล   ตั้งขึ้นสำหรับทำหน้าที่ Center of Excellence ด้านการแพทย์   เวลานี้มีจุดเน้น ๓ ด้าน คือ

          ๑. ศูนย์ทันตกรรมระดับตติยภูมิ
          ๒. ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation)
          ๓. ศูนย์การแพทย์แผนเอเซีย

          รายละเอียดอ่านได้ที่นี่

          ศูนย์เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อต้นปี ๒๕๔๙    ผมมีจินตนาการว่า ๑๐ ปีต่อจากนี้เราจะได้เห็นผลงานการเป็นผู้นำ   ดำเนินการเรื่องใหม่ๆ ด้านการแพทย์ให้แก่สังคมไทย

วิจารณ์  พานิช
๒๙ ธ.ค. ๔๙