วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00  น.  พี่ให้ช่วยคัดแยกรูปการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทให้มาอยู่ในโฟเดอร์เดียวกัน เพราะเราใช้กล้องในการถ่ายภาพหลายตัวทำให้ภาพกีฬาแต่ละประเภทอาจไม่ได้อยู่ในเมมการ์ดอันเดียวกัน มันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบทั้งภาพการแข่งกีฬา  ภาพการเดินขบวนเปิด-ปิด สนาม  การแสดงต่างๆ เราก็นำรูปมาจัดให้อยู่ในโฟเดอร์เดียวกันให้เรียบร้อย  จากนั้นพี่ก็ให้เลือกรูปที่คิดว่าดูดีที่สุดในแต่ละประเภทของกีฬาเลือกมาประเภทละ 4-5 รูป เอาให้เห็นว่าเป็นกีฬาประเภทอะไร บรรยากาศเป็นอย่างไร  การมอบรางวัล  ระหว่างการแข่งขัน เพื่อที่พี่เค้าจะนำรูปนั้นไปอัดอีกครั้งหนึ่ง

                                                                                   4/1/50