ปีใหม่เหมือนปีเก่า เพราะ มี 7 วัน มีวันราชการ 5 วัน วันหยุด 2 วัน และมี 12 เดือน  แต่ละเดือนมี 31 วันบ้าง มี 28 วัน มี 30 วันบ้าง สิ่งเหล่านี้คือ ความเหมือนที่แตกต่างและสิ่งที่แตกต่างกันคือ การกระทำของคนเท่านั้นที่วัดได้ ถ้าเราทำสิ่งแตกต่างและมีการพัฒนาที่ดี นั้นแหละคือปีใหม่ของเราเองครับ

    สวัสดีปีใหม่ที่เหมือนเดิมหรือไม่