ความคิดทาง บวกสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ มันสามารถนำคุณเข้าไปสู่ตำแหน่งของความสำเร็จได้ ไม่ว่าคุณต้องการจะเสี่ยงแบบไหน ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของคนคิดบวก ความจริงมีมากกว่านี้แต่เท่าที่ให้ไว้นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้คนเดินไปสู่ ความสำเร็จได้

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
เมื่อคุณเป็น คนคิดบวก คุณจะเชื่อตัวเองและผู้อื่น ผลที่ได้ก็คือ คุณจะพร้อมมากขึ้นที่จะพยายามทำสิ่งใหม่ เพื่อหาโอกาสเพิ่มขึ้น ผลจากนั้นก็คือ คุณจะบรรลุผลมากขึ้น คุณมีความสามารถที่จะผลักดันตัวเองไปจนสุดศักยภาพของคุณ เมื่อกาลเวลาผ่านไป คุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่คุณทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งจะทำให้คุณยิ่งมั่นคงขึ้น ใขณะเดียวกันความล้มเหลวไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณได้ เพราะคุณรู้ดีว่าความผิดพลาดเหล่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวคุณ และคุณเชื่อว่าในระยะยาวสิ่งต่างๆก็จะปรากฏออกมาในทางที่ดีทีสุด

2. ความคิดริเริ่ม
ความ เชื่อมั่นในตนเองยังส่งเสริมความคิดริเริ่มอีกด้วย เจตนาที่จะเชื่อว่าชีวิตเป็นไปในทางบวกยังสามารถปลูกฝังความปรารถนาที่จะ ลองของใหม่ได้ คนผู้ซึ่งเชื่อว่าชีวิตเป็นไปในทางลบจะเฝ้าคอยและคาดหวังว่าสิ่งเลวร้ายจะ ไม่เกิดขึ้นกับเขา แต่ถ้าคุณเป็นคนคิดบวกคุณจะรอไม่ได้ที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆและทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น

3. ความยืนกราน
เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณก็จะเดินหน้าต่อไป จนกระทั่งสิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้น แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความปราชัยบ้าง คุณยังสามารถดำเนินต่อไปเพราะรู้ว่าสิ่งดีๆคอยอยู่เบื้องหน้า เพียงแต่อย่ายอมแพ้เสียก่อนเท่านั้น การยอมแพ้เป็นวิธีแก้ที่ถาวรสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราว

4. ความคิดสร้างสรรค์
อัจฉริยะอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า งานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดจะไม่เกิดขึ้นขณะที่คนไร้ความสุข” นั่นเป็นความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดจากคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดใน ศตวรรษนี้ มุ่งประเด็นไปที่ความคิดทางบวก สิ่งเสริมให้มีความตั้งในมากขึ้นที่จะสำรวจ สงสัย และเสาะหาคำตอบใหม่ๆ เมือคุณคิดทางบวกโลกทั้งโลกจะเต็มไปด้วยโอกาสอันไร้ขีดจำกัด หรือดังที่ โปโก้ การ์ตูนซึ่งวาดโดย วอลท์ เดลลี่ พูดว่า “เรากำลังเผชิญกับโอกาสที่ข้ามไม่พ้นแล้ว”

5. ความเป็นผู้นำ
การ เรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นกระบวนการยาวนานตลอดชีวิต แต่มันเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น คนจะไม่ทำตามคนที่เขาไม่ชอบแม้จะตามก็ไม่นาน และน้อยคนนักที่จะชอบคนที่มีความคิดลบ

6. ความเจริญเติบโต
เมื่อ คุณมีทัศนคติบวก มันจะเปิดประตูให้คุณมากมายประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประตูหนึ่งคือประตูสู่ โอกาสเจริญเติบโต ทัศนคติที่ถูกต้องจะทำให้คุณกระหายที่จะเติบโต และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นคุณลักษณะที่พบบ่อยที่สุดข้อหนึ่งของ ผู้ประสบความสำเร็จ

7. ความสามารถที่จะสร้างผลงาน
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู ซีก ไดกล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งคนซึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องที่มุ่งสู่เป้าหมายของ เขาได้ และไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถช่วยเหลือคนที่มีทัศนคติผิดๆได้เลย” สรุปก็คือ เมื่อคุณคิดบวก คุณก็สามารถสร้างผลงานได้ คุณนำตัวเองเข้าไปสู่ตำแหน่งของผู้กระทำ ไม่ใช่ผู้ถูกกระทำ คุณสามารถกำหนดและลงมือทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่คุ้มค่าอันจะนำไปสู่ความ สำเร็จมากกว่าที่จะมัวหาทางออกให้พ้นจากสถานการณ์ลบๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เมื่อ พูดถึงความสำเร็จ เราวัดกันด้วยขนาดของความคิด ขนาดของความคิดกำหนดขนาดความสำเร็จของเรา ขนาดความคิดถูกกำหนดโดยวิธีคิดของเรา และวิธีคิดของเราเป็นสิ่งหนึ่งในสองสามสิ่งของชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้ มีบางคนกล่าวไว้ว่า “เราไม่สามารถชี้ทางให้ลมพัดได้ แต่เราปรับหางเสือเรือได้”

อย่าประมาทพลังของทัศนคติของคุณ
มันคือ “คนที่ก้าวหน้า” ในตัวเรา
รากของมันซอกซอนอยู่ภายใน แต่ผลิผลออกมาภายนอก
มันคือเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเรา
มันมีความซื่อสัตย์และคงเส้นคงวากว่าคำพูดของเรา
มันคือภาพที่ฉายออกมาจากประสบการณ์ในอดีต
มันคือสิ่งที่จะดึงดูดคนเข้าหาเราหรือผลักเขาออกไป
มันไม่เคยโต้เถียงจนกว่าจะได้แสดงออก
มันคือบรรณารักษ์แห่งอดีตของเรา
มันคือโฆษกแห่งปัจจุบันของเรา
มันคือคำทำนายแห่งอนาคตของเรา

การ มีทัศนคติบวกไม่อาจรับประกันความสำเร็จได้ แต่เมื่อทัศนคติของคุณเป็นบวกมันจะพาคุณไปบนเส้นทางที่มุ่งสู่ความสำเร็จ ส่วนคุณจะถึงที่หมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรบนเส้นทางสายนั้น

กิจกรรมเพื่อความสำเร็จ
พยายาม ทำสิ่งเหล่านี้ในทุกขณะของชีวิต คุณอาจจะมีสมุดบันทึก หรือทำแผนผังไว้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ การฝึกฝนความคิดทางบวกนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอได้เพียงปีเดียว คุณจะพบว่าบุคลิกและคุณภาพชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย

1. นำข้อความที่พูดถึงเรื่องทางบวกมาหนึ่งข้อความในแต่ละสัปดาห์ (อาจเริ่มจากข้อความในทีนี้) แล้วเขียนลงบนบัตรขนาด 3×5 นิ้ว นำบัตรนั้นติดตัวไปทุกวันตลอดสัปดาห์ อ่านข้อความและคิดถึงข้อความนั้นวันละหลายๆครั้ง เช่น ทุกครั้งหลังเวลาอาหารวางบัตรนั้นไว้ในที่ๆเห็นได้ง่ายตลอดเวลา เป็นต้น ทำให้ข้อความนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของคุณตลอดสัปดาห์นั้น

2. คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณมักจะมีทัศนคติลบกับเขา พยายามมองหาข้อดีในตัวเขาแล้วนำสิ่งดีๆนั้น เข้าแทนที่ความคิดลบๆที่คุณเคยมีต่อเขา สวดมนต์ขอพรพระให้คุ้มครองเขาด้วย

3. จัดวันใดวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ให้เป็น “วันเต็มสิบ” ตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้คิดว่าทุกคนที่คุณพบในวันนี้จะ “เต็มสิบ” หมด ปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนที่เต็มสิบ คุณจะประหลาดในใจผลตอบสนองที่คุณจะได้รับจากคนที่เคยมองข้ามหรือดูถูกเขา สัมพันธภาพของคุณจะเริ่มดีขึ้น

4. จัดวันใดวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ให้เป็น “วันคิดบวก” ตลอดวันนั้นห้ามพูดคำว่า “ทำไม่ได้” “ไม่เอา” “ไม่มีทาง” และคำลบๆทั้งหมด ถ้าบังเอิญพูดออกมาว่า “เป็นไปไม่ได้” “ทำไม่ได้” หรืออะไรทำนองนั้น ให้ถามตัวคุณเองว่าแล้วอะไรที่ทำได้ มองหาโอกาสและความเป็นไปได้ที่แอบแฝงอยู่ในทุกสิ่งที่คุณทำตลอดวัน

5. หาโอกาสที่จะ ”ให้” ผู้อื่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ทำอะไรเป็นพิเศษให้กับคู่สมรสหรือลูกของคุณ ช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานแสดงความเอื้ออารีต่อคนแปลกหน้า ถ้าคุณสามารถให้อะไรกับใครโดยไม่ประสงค์จะออกนามได้ยิ่งเป็นการดี คุณจะพบกับความชื่นใจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า