ผลพวงของความคิดทางบวก ใช้ชีวิตทางบวก

ความคิดทาง บวกสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ มันสามารถนำคุณเข้าไปสู่ตำแหน่งของความสำเร็จได้ ไม่ว่าคุณต้องการจะเสี่ยงแบบไหน ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของคนคิดบวก ความจริงมีมากกว่านี้แต่เท่าที่ให้ไว้นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้คนเดินไปสู่ ความสำเร็จได้

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
เมื่อคุณเป็น คนคิดบวก คุณจะเชื่อตัวเองและผู้อื่น ผลที่ได้ก็คือ คุณจะพร้อมมากขึ้นที่จะพยายามทำสิ่งใหม่ เพื่อหาโอกาสเพิ่มขึ้น ผลจากนั้นก็คือ คุณจะบรรลุผลมากขึ้น คุณมีความสามารถที่จะผลักดันตัวเองไปจนสุดศักยภาพของคุณ เมื่อกาลเวลาผ่านไป คุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรที่คุณทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งจะทำให้คุณยิ่งมั่นคงขึ้น ใขณะเดียวกันความล้มเหลวไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณได้ เพราะคุณรู้ดีว่าความผิดพลาดเหล่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวคุณ และคุณเชื่อว่าในระยะยาวสิ่งต่างๆก็จะปรากฏออกมาในทางที่ดีทีสุด

2. ความคิดริเริ่ม
ความ เชื่อมั่นในตนเองยังส่งเสริมความคิดริเริ่มอีกด้วย เจตนาที่จะเชื่อว่าชีวิตเป็นไปในทางบวกยังสามารถปลูกฝังความปรารถนาที่จะ ลองของใหม่ได้ คนผู้ซึ่งเชื่อว่าชีวิตเป็นไปในทางลบจะเฝ้าคอยและคาดหวังว่าสิ่งเลวร้ายจะ ไม่เกิดขึ้นกับเขา แต่ถ้าคุณเป็นคนคิดบวกคุณจะรอไม่ได้ที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆและทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น

3. ความยืนกราน
เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณก็จะเดินหน้าต่อไป จนกระทั่งสิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้น แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความปราชัยบ้าง คุณยังสามารถดำเนินต่อไปเพราะรู้ว่าสิ่งดีๆคอยอยู่เบื้องหน้า เพียงแต่อย่ายอมแพ้เสียก่อนเท่านั้น การยอมแพ้เป็นวิธีแก้ที่ถาวรสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราว

4. ความคิดสร้างสรรค์
อัจฉริยะอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า งานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดจะไม่เกิดขึ้นขณะที่คนไร้ความสุข” นั่นเป็นความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดจากคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดใน ศตวรรษนี้ มุ่งประเด็นไปที่ความคิดทางบวก สิ่งเสริมให้มีความตั้งในมากขึ้นที่จะสำรวจ สงสัย และเสาะหาคำตอบใหม่ๆ เมือคุณคิดทางบวกโลกทั้งโลกจะเต็มไปด้วยโอกาสอันไร้ขีดจำกัด หรือดังที่ โปโก้ การ์ตูนซึ่งวาดโดย วอลท์ เดลลี่ พูดว่า “เรากำลังเผชิญกับโอกาสที่ข้ามไม่พ้นแล้ว”

5. ความเป็นผู้นำ
การ เรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นกระบวนการยาวนานตลอดชีวิต แต่มันเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น คนจะไม่ทำตามคนที่เขาไม่ชอบแม้จะตามก็ไม่นาน และน้อยคนนักที่จะชอบคนที่มีความคิดลบ

6. ความเจริญเติบโต
เมื่อ คุณมีทัศนคติบวก มันจะเปิดประตูให้คุณมากมายประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประตูหนึ่งคือประตูสู่ โอกาสเจริญเติบโต ทัศนคติที่ถูกต้องจะทำให้คุณกระหายที่จะเติบโต และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นคุณลักษณะที่พบบ่อยที่สุดข้อหนึ่งของ ผู้ประสบความสำเร็จ

7. ความสามารถที่จะสร้างผลงาน
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู ซีก ไดกล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งคนซึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องที่มุ่งสู่เป้าหมายของ เขาได้ และไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถช่วยเหลือคนที่มีทัศนคติผิดๆได้เลย” สรุปก็คือ เมื่อคุณคิดบวก คุณก็สามารถสร้างผลงานได้ คุณนำตัวเองเข้าไปสู่ตำแหน่งของผู้กระทำ ไม่ใช่ผู้ถูกกระทำ คุณสามารถกำหนดและลงมือทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่คุ้มค่าอันจะนำไปสู่ความ สำเร็จมากกว่าที่จะมัวหาทางออกให้พ้นจากสถานการณ์ลบๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เมื่อ พูดถึงความสำเร็จ เราวัดกันด้วยขนาดของความคิด ขนาดของความคิดกำหนดขนาดความสำเร็จของเรา ขนาดความคิดถูกกำหนดโดยวิธีคิดของเรา และวิธีคิดของเราเป็นสิ่งหนึ่งในสองสามสิ่งของชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้ มีบางคนกล่าวไว้ว่า “เราไม่สามารถชี้ทางให้ลมพัดได้ แต่เราปรับหางเสือเรือได้”

อย่าประมาทพลังของทัศนคติของคุณ
มันคือ “คนที่ก้าวหน้า” ในตัวเรา
รากของมันซอกซอนอยู่ภายใน แต่ผลิผลออกมาภายนอก
มันคือเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเรา
มันมีความซื่อสัตย์และคงเส้นคงวากว่าคำพูดของเรา
มันคือภาพที่ฉายออกมาจากประสบการณ์ในอดีต
มันคือสิ่งที่จะดึงดูดคนเข้าหาเราหรือผลักเขาออกไป
มันไม่เคยโต้เถียงจนกว่าจะได้แสดงออก
มันคือบรรณารักษ์แห่งอดีตของเรา
มันคือโฆษกแห่งปัจจุบันของเรา
มันคือคำทำนายแห่งอนาคตของเรา

การ มีทัศนคติบวกไม่อาจรับประกันความสำเร็จได้ แต่เมื่อทัศนคติของคุณเป็นบวกมันจะพาคุณไปบนเส้นทางที่มุ่งสู่ความสำเร็จ ส่วนคุณจะถึงที่หมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรบนเส้นทางสายนั้น

กิจกรรมเพื่อความสำเร็จ
พยายาม ทำสิ่งเหล่านี้ในทุกขณะของชีวิต คุณอาจจะมีสมุดบันทึก หรือทำแผนผังไว้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ การฝึกฝนความคิดทางบวกนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอได้เพียงปีเดียว คุณจะพบว่าบุคลิกและคุณภาพชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย

1. นำข้อความที่พูดถึงเรื่องทางบวกมาหนึ่งข้อความในแต่ละสัปดาห์ (อาจเริ่มจากข้อความในทีนี้) แล้วเขียนลงบนบัตรขนาด 3×5 นิ้ว นำบัตรนั้นติดตัวไปทุกวันตลอดสัปดาห์ อ่านข้อความและคิดถึงข้อความนั้นวันละหลายๆครั้ง เช่น ทุกครั้งหลังเวลาอาหารวางบัตรนั้นไว้ในที่ๆเห็นได้ง่ายตลอดเวลา เป็นต้น ทำให้ข้อความนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของคุณตลอดสัปดาห์นั้น

2. คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณมักจะมีทัศนคติลบกับเขา พยายามมองหาข้อดีในตัวเขาแล้วนำสิ่งดีๆนั้น เข้าแทนที่ความคิดลบๆที่คุณเคยมีต่อเขา สวดมนต์ขอพรพระให้คุ้มครองเขาด้วย

3. จัดวันใดวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ให้เป็น “วันเต็มสิบ” ตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้คิดว่าทุกคนที่คุณพบในวันนี้จะ “เต็มสิบ” หมด ปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนที่เต็มสิบ คุณจะประหลาดในใจผลตอบสนองที่คุณจะได้รับจากคนที่เคยมองข้ามหรือดูถูกเขา สัมพันธภาพของคุณจะเริ่มดีขึ้น

4. จัดวันใดวันหนึ่งในแต่ละสัปดาห์ให้เป็น “วันคิดบวก” ตลอดวันนั้นห้ามพูดคำว่า “ทำไม่ได้” “ไม่เอา” “ไม่มีทาง” และคำลบๆทั้งหมด ถ้าบังเอิญพูดออกมาว่า “เป็นไปไม่ได้” “ทำไม่ได้” หรืออะไรทำนองนั้น ให้ถามตัวคุณเองว่าแล้วอะไรที่ทำได้ มองหาโอกาสและความเป็นไปได้ที่แอบแฝงอยู่ในทุกสิ่งที่คุณทำตลอดวัน

5. หาโอกาสที่จะ ”ให้” ผู้อื่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ทำอะไรเป็นพิเศษให้กับคู่สมรสหรือลูกของคุณ ช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานแสดงความเอื้ออารีต่อคนแปลกหน้า ถ้าคุณสามารถให้อะไรกับใครโดยไม่ประสงค์จะออกนามได้ยิ่งเป็นการดี คุณจะพบกับความชื่นใจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#มุมมอง#ชีวิต#วิธีคิด

หมายเลขบันทึก: 70609, เขียน: 03 Jan 2007 @ 00:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ชอบบันทึกนี้ค่ะคุณบอน

ปกติเป็นคนคิดทางบวกอยู่แล้ว

แต่บางครั้งก็หลุดเหมือนกัน ก็คนนี่เน๊าะคุณบอน  ถึงต้องฝึกจิตให้รู้เท่าทันตนทุกวัน ๆ ๆ ๆ ๆ

2. คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณมักจะมีทัศนคติลบกับเขา พยายามมองหาข้อดีในตัวเขาแล้วนำสิ่งดีๆนั้น เข้าแทนที่ความคิดลบๆที่คุณเคยมีต่อเขา สวดมนต์ขอพรพระให้คุ้มครองเขาด้วย

ข้อนี้เป็นข้อที่จะนำไปปฏิบัติอันดับแรกเลยค่ะ  โดนใจมาก  ขอบอก

เขียนเมื่อ 
โดนใจแล้ว อย่าลืมโดนความกระตือรือร้นด้วยนะครับ
เพราะหลายท่าน โดนแต่ที่ใจ แต่ไม่โดนมือ โดนความกระตือรือร้น เลยไม่เกิดผลอะไรขึ้น
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณบอน

ยอมรับว่า  ครูอ้อยมีทุกข้อและทำทุกข้อ  พิสูจน์ได้

ขอบคุณค่ะ 

บันทึกดี สาระดี มีที่นี่

ข้อคิดดี ส่งเสริมดี กว่าไหนไหน

อ่านครั้งหนึ่ง ติดตรึงจิต คิดหวลไป

อ่านซ้ำไป ซ้ำมา  น่าจับจอง

คุณบอนเขียน  บันทึก  นี้น่าอ่าน

การทำงาน ที่น่าคิด น่าสัยสง

อีกช่วยเหลือ เกื้อกูร อาดูรคง

เบื้องหน้าจง  ส่งเสริม  เพิ่มวิทยา

ขออำนวย อวยชัย ให้สุขสันต์

ขออำนวย อวยชัย ให้สุขศรี

ขออำนย อวยชัย ให้โชคดี

ขอให้มี ความสุข ทุกทิวา

จาก...ครูอ้อย

pipop.r
IP: xxx.130.141.226
เขียนเมื่อ 

คิดทางบวก แนวทางพระพุทธเจ้า แนวทางธรรมชาติ ธรรมคือธรรมชาติ คิดดีก็สบายใจ ร่างกายก็ดีใจก้ดี ขอบคุณสำหรับบทความดีๆที่ได้อ่าน คิดชีวิตมีความสุข (ร.อ.พิภพ ครับผม)