KM 90 หลักสูตรการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับผู้ที่จะเข้ามามีส่วร่วมในการจัดการศึกษา

การกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นได้เข้ามมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานคนในชุมชน

             เดือนสิงหาคมเดือนที่แล้ว  ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ทีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดของนแก่น  โดยมี อ.อภิชาต  ทองอยู่และ อ.จีรศักดิ์  สิหรัตน์ มหาวิทยาลัยศีนครินทรวิโรฒ  เป็นหัวเรือใหญ่ที่น่ารักมากครับ

             มีกลุ่มที่เข้ามาร่วมทั้งผู้แทนชาวบ้าน  กลุ่มผู้แทนครู  กลุ่มผู้นำศาสนา  กลุ่มผู้นำชุมชน  (นายก อบต.  ประธาน  อบต.)  และกลุ่มผู้บริหาร / ครูใหญ่  ซึ่งแต่ละส่วนแยกกันอบรมในหลายศูนย์ทั่วประเทศ

           จากการเข้าร่วมอบรมตลอดกระบวนการทำให้เห็นความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบ  การกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้เข้ามมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานคนในชุมชน

            อยากให้เกิดรูปแบบของการกระจายอำนายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เชิงบูรณาการเพื่อสร้างเครือข่ายในการผลักดัน ด้วยการร่วมมือ  ลงมือปฏิบัติจริง   ก็เป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในยุกต์การศึกษามืดบอด ในปัจุจบันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 70594, เขียน: 02 Jan 2007 @ 22:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

จารพิมพ์
IP: xxx.123.15.138
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนและชุมชนเป็นสิ่งคู่กัน การจะพัฒนาโรงเรียนจึงเชื่อมโยงกับชุมชน  สิ่งที่สำคัณคือ ครู นักเรียนและท่านผู้ปกครองจะต้องเชื่อมใจกัน

การขับเคลื่อน กระบวนการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทที่เหมาะสม น่าจะมีตัวอย่างไห้ดูนะครับ