ขายของที่โอทอปซิตี้ 2006

  ติดต่อ

  เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาหม้อห้อมธรรมชาติในด้านต่าง ๆ   
ขายของที่โอทอปซิตี้ 2006  ปี ๒๕๔๙  ช่วงวันที่  ๑๖-๒๔ ธันวาคม  ในงานโอทอปซิตี้   คลัสเตอร์หม้อห้อมแพร่  ได้มีโอกาสรวมทีมไปเรียนรู้ด้านการตลาด  การจัดการ  ด้วยการปฏิบัติจริง  โดยมีพี่เลี้ยงใหญ่คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ที่ช่วยกำหนดแนวทาง  รวมถึงคัดสรรสินค้าเข้าบูท  เพื่อประกันคุณภาพให้ลูกค้าได้มั่นใจ จุดประสงค์หลักของการจัดพื้นที่ ประมาณ ๑๐๐๐ ตารางเมตรนี้ โดยใช้ชื่อว่า เมืองหม้อห้อม  ก็เพื่อเชิดชูคุณค่าของหม้อห้อม  และ เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาหม้อห้อมธรรมชาติในด้านต่าง ดังนั้น จึงมีทั้งส่วนแสดงแฟชั่นหม้อห้อมที่ออกแบบโดย ม.รังสิต  เดินแฟชั่นโดยนางแบบมืออาชีพ   สาธิตการทอผ้าหม้อห้อมเนื้อยีนส์โดยกี่กระตุก  สาธิตการย้อม เขียนเทียนหม้อห้อม  แสดงหม้อห้อมผ้าจก  รวมถึงจัดแสดงสินค้าหม้อห้อมที่ผลิตได้หลากหลาย  เป็นทั้งเครื่องใช้  ของใช้ และ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากการขายในงาน  เราได้ข้อสรุปว่า  ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นบนเวปไซต์  เพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจต่อไป  อย่างตรงตามศักยภาพที่มีอยู่   และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาไปให้ไกลมากขึ้นเราเอาของใครบ้างที่ไปขายในงาน   สินค้าทั้งหมดได้จากผู้ประกอบการ   ที่ส่งสินค้าเข้ามาคัดเลือก    โดยคัดจากเกณฑ์สำคัญคือ  เป็นสินค้าที่ย้อมจากหม้อห้อมธรรมชาติ (ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดการหลังย้อม)  และ เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพ  ในเกณฑ์แรกเราใช้ระบบความซื่อสัตย์ว่าใครทำอย่างไร ส่วนเรื่องคุณภาพให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้ตรวจสอบเลือกสินค้าเข้าร้าน  จากสินค้าทั้งหมดประมาณ ๓๐๐ รายการ คัดเลือกเหลือไม่ถึง ๒๐๐ รายการจัดทีมพนักงานขายอีก ๑๑  และ ๓ ผู้ประสานงาน  ทำหน้าที่บริหารงานขายในร้าน   ยอดขายได้ทั้งสิ้น  ๕๗๐,๐๐๐ บาท (น้อยกว่าปี ๒๐๐๕ ไปหลักแสน อาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ  หรือ ประเภทของสินค้าที่น้อยลงไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนานไกร

หมายเลขบันทึก: 70590, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-04 00:23:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) ##เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาหม้อห้อมธรรมชาติในด้านต่าง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)