วันพรุ่งนี้ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๐ ต้องจ่ายค่าแรงให้นายเขตต สำหรับการมานั่งเฝ้าเครื่องส่ง ๑ เดือน   วันเสาร์จะประชุมบรรดาดีเจทั้งหลายว่าจะช่วยกันอย่างไร   วันก่อนปรึกษากันว่าจะทำโครงการเสนอสองสามแห่ง   แต่ก็ขอดูก่อน  เพื่อดูทิศทางการดำเนินการ   เราก็รู้ว่าทุกคนมีความหวังดี  แต่ก็กลัวโรคแทรกซ้อน  ซึ่งก็เกรงตนเองเหมือนกันว่าเป็นการระแวงไหม