พี่จิก ประภาส  ชลศรานนท์เคยบอกไว้ว่า

เวลาที่เรารักใคร....เราจะดูตัวเล็กนิดเดียว

เวลาที่ใครรักเรา....เราจะดูตัวใหญ่ขึ้น

แต่ถ้า...เรารักกัน...เราจะผลัดกันตัวเล็กและตัวใหญ่

น่าแปลกตรงที่ว่า  มีคนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้

จะมีเพียงคนเดียวที่สามารถดึงหัวใจเราไปได้ทั้งหมด

เป็นคนที่....เราจะร่วมใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอด

เป็นคนที่....อยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะยามสุขหรือทุกข์

เป็นคนที่....คอยห่วงใยเราในหลายเรื่องที่ตัวเรามองข้าม

เป็นคนที่....เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิต

.......ทุกคนบนโลกนี้ต้องการความรัก........

หากแต่ถ้ารักแล้ว  มีแต่คนที่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่อยู่เพียงฝ่ายเดียว

โลกแห่งความรักคงดูไม่สวยงามนัก

 

การที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคน

อาจกระทำได้เพียงชั่วขณะ...หากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเลย

....ไม่มีใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครได้....

มีแต่การปรับตัวด้วยความเข้าใจกันและกันเท่านั้น

ที่จะทำให้โลกแห่งความรักเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมสุข