สมัยผมเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศ มีเพื่อนรุ่นน้องนักเรียนไทยคนหนึ่งเป็นอาจารย์จาก มข. ชอบเพลง “คนอกหักพักบ้านนี้” ของสายัณ  สัญญา  มาก เปิดฟังกันบ่อย ผมก็พลอยรู้สึกอกหักและชอบเพลงนี้ไปกับเขาด้วย และดูเหมือนว่าผมจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอกหักมากพอสมควร

         ช่วงเวลา 2 – 3 วันที่ผ่านมานี้ ผมได้ยินคนบ่น “เสียดาย” ที่อกหักจากการที่ไม่สามารถมาร่วมงานมหกรรม KM แห่งชาติครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 – 2 ธ.ค. 48 ที่ สคส. จัดที่กรุงเทพฯ ได้ เนื่องจาก สคส. จำกัดที่นั่งไว้เพียงประมาณ 700 คน (ถ้าจำตัวเลขไม่ผิด) และขณะนี้มีคนสมัครเข้าร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้ว ได้แต่รู้สึกเสียดายไปกับเขาด้วย เพราะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริง ๆ ผมเตือนแล้วว่าขอให้สมัครเข้าร่วมกันแต่เนิ่น ๆ เพราะเขารับจำนวนจำกัด จะแนะนำให้ไปฟังเพลงดังกล่าวก็ใช่ที่

         ผมขอแนะนำดังนี้ครับ สำหรับชาว มน. ที่พลาดงานดังกล่าว ผมขอแนะนำให้ท่านหาเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งไปร่วมสังเกตการณ์งานนี้แทนครับ เป็นมหกรรม KM เช่นกัน “รวมพลังเครือข่ายการจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 48 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน.

         ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง) กำหนดการได้ตามนี้ครับ <Click>

         และถ้าจะให้ดี อยากให้ประสานงานเพื่อขออนุญาตกับเจ้าภาพ (สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ล่วงหน้าก่อนก็จะเป็นการดี ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายยินดีต้อนรับครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร