เช้าของวันที่ 2 มกราคม 2549 ออกเดินทางไปร่วมงาน "อิดิลอัฏฮา สืบสานวัฒนธรรมอิสลาม" ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี  บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การจัดงานในวันนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว นับเป็นครั้งที่ 3 มีผู้บริหาร บุคลากรและครอบครัวมาร่วมงานกันมากพอสมควร เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือ ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม วิทยาลัยอิสลามยะลา