เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส : มองเห็นเขาบ้างมั้ย

ปี 2550 นี้ เชื่อว่าสังคมเอง คนใจดีทั้งหลายเอง น่าจะลองคิดและสนับสนุนการทำงานกับคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส เพื่อ กระจายความพอเพียงให้ขยายไปให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์และความสุขของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนี่เอง
มองเห็นเขาบ้างมั้ย???  

ในรอบปีที่ผ่านไปแล้ว สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงาน กับคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส ที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเป็นหลัก โดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่ สนามหลวงและปริมณฑลนั้น โดยเฉพาะระหว่างช่วงเวลา 18.00 น. – 00.00 น. ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ขายบริการทั้งชายและหญิง พ่อค้าแม่ค้า หมอดู หมอนวด ที่มีจำนวนประมาณ 1,000 คน  เราพบเห็นเรื่องราวมากมาย พบเห็นผู้คนหลากหลาย

ตารางแสดงข้อมูลของกลุ่มผู้ค้าบริการ   1,000   คน    ในพื้นที่ทำงาน    สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน   1.    จำนวนและช่วงอายุของกลุ่มหญิงค้าบริการ   คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มค้าบริการทั้งหมดในพื้นที่  
ช่วงอายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ
11-16    ปี

120

15

 
17-24   ปี

160

20

 
25-34    ปี

200

25

 

35 - 44   ปี

120

15

 
45-55   ปี

120

15  
มากกว่า   55  ปี

80

10  
รวม 800 100  
         2.   จำนวนและช่วงอายุกลุ่มชายค้าบริการ   คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุ่มค้าบริการทั้งหมดในพื้นที่  
ช่วงอายุ จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ

12-16   ปี

40

20

 

16-24   ปี

100

50

 

25-44   ปี

40

20

 

มากกว่า   45   ปี

20

10

 
รวม 200 100  
  3.          จำนวนกลุ่มผู้เที่ยวในช่วงอายุต่างๆ  
ช่วงอายุ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ

11-15   ปี

5

***เกิดจากความอยากรู้อยากลอง

16-20   ปี

10

 

21-30   ปี

20

 

31-40   ปี

30

 
41-50   ปี

20

 
มากกว่า   50   ปี

15

 
  *** กลุ่มผู้เที่ยวตัวเลขเป็นค่าประมาณจากการเก็บสถิติ

จากตัวเลขสถิติข้างต้น ผู้ขายบริการทั้งชายและหญิง พ่อค้าแม่ค้า หมอดู หมอนวด ที่มีจำนวนประมาณ 1,000 คน ที่ใช้พื้นที่สนามหลวงและปริมณฑล ประกอบอาชีพ นั้น มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง เนื่องจาก จาการเก็บข้อมูลร่วมกับ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 9 กรุงเทพมหานครในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีอัตราผู้ติดเชื้อเอดส์ ประมาณ 25 %  - 30 % ของผู้สมัครใจมาตรวจเลือดในช่วงที่มีการออกหน่วยให้บริการ และจากการสอบถามจากากรลงทำงานในเชิงลึกพบว่า ผู้มาใช้บริการกว่า 40 %  ยื่นข้อเสนอไม่ใช้ถุงยางอนามัยและเพิ่มเงินให้แก่ผู้ค้าบริการ แต่ผู้ค้าบริการส่วนใหญ่ จะปฏิเสธไม่ขายบริการให้แก่ผู้มาใช้บริการหากไม่ยินยอมใช้ถุงยางอนามัย

      และยังพบอีกว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เช่น การออกเงินกู้นอกระบบแก่ เด็กและหญิงที่ขายบริการ โดยผ่านนายหน้าในพื้นที่ เพื่อให้เด็กหรือหญิงที่ขายบริการ นำมาชำระค่าปรับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่จับกุม ทำให้ เด็กและหญิงที่ขายบริการในพื้นที่ ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งหาเงินมาชำระเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบก้าวหน้าเฉลี่ยที่ร้อยละ ยี่สิบ และเจ้าหน้าที่จากบางหน่วยงานมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในระหว่างเข้าจับกุมเด็กและหญิงขายบริการในพื้นที่ มีการใช้ความรุนแรง ใช้ไม้เบสบอลเข้าทุบตี มีการฉุดกระชาก ตบตี และใช้คำพูดที่หยาบคายดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง  

การเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของเด็กและผู้ค้าบริการในพื้นที่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 9 กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างดี ทำให้สามารถบริการและให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และมีแผนการดำเนินงานที่จะขยายความร่วมมือ ในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คำถามที่เกิดขึ้นตามมาจาการทำงานและพยายามนำเสนอเรื่องราวไปยังสื่อต่าง ๆ ที่ แต่ละครั้งก็เหมือนกับโยนก้อนกรวดลงไปที่ก้นเหว คือโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินเสียงสะท้อนกลับเลย ในขณะที่ รูปแบบการทำงานเชิงลึก เกาะติดในพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นคำตอบแรก ๆ ที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ ทำงานก็ ตอกย้ำ แต่ในสภาพความเป็นจริงแรงสนับสนุนในการทำงานภาคพื้นที่ ที่จะสนับสนุนให้คนทำงานที่เสียสละเวลาที่คนส่วนใหญ่ได้หลับใหลพักผ่อนลงไปตะรเวณเดินลงไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น มันน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ในช่วงปี 2549 ที่ผ่านมา  เราต้องให้กำลังใจคนทำงานอย่างหนักหน่วงจนบางครั้งหลายคนท้อแท้ และเกือบจะหมดกำลังใจในการทำงาน การประคับประคองพียงกำลังใจนั้น คงไม่เพียงพอแล้ว เพราะชีวิตคนทำงานหลายคน อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความพอเพียง ไปเสียแล้ว

      ปี 2550 นี้ เชื่อว่าสังคมเอง คนใจดีทั้งหลายเอง น่าจะลองคิดและสนับสนุนการทำงานกับคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส เพื่อ กระจายความพอเพียงให้ขยายไปให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์และความสุขของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนี่เอง  

สนใจร่วมสร้างสิ่งดีดีเพื่อสังคมอุดมความดี และความพอ เพียง ติดต่อมาที่ ....สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)

95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบริมราช ชนนี

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหา นคร 10700

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2884-5711- 2สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่น เกล้า

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เลขที่บัญชี 031 – 0 – 03432 – 9

และแฟ๊กซ์ใบโอนเงินมาที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

หากคุณมีเพื่อน หรือคนรู้จัก กรุณาบอกต่อ ถึง สิ่งดีดี ที่เขา จะได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดีดี ร่วมกันกับ คุณ

หวังว่า คุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างโอกาสให้สังคมได้

อิสรชน : ไร้กรอบ ไร้กาลเวลา ไร้ความคาดหมาย ไร้ความคาดเดา มีแต่ความสม่ำ เสมอในทุกสิ่งที่คิดและทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#สังคม#คนชายขอบ#คนเร่ร่อน#สังคมสงเคราะห์#คนด้อยโอกาส#คนไร้บ้าน#งานเพื่อสังคม#รัฐสวัสดิการ#2550#หลากหลายอาชีพ#ความเหลื่อมล้ำทาง

หมายเลขบันทึก: 70558, เขียน: 02 Jan 2007 @ 14:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)