aasc

แจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบ

สำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่ 2 (หรือกลุ่มบริษัทลัคกี้เดิม)


ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมกับชุมชน aim at success ให้รีบสมัครเข้ามาเป็นการด่วน  เนื่องทางบริษัทจำลอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") จะได้ทำการสรุปการเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการอีกต่อไป

และเรื่องตำแหน่งหน้าที่นั้นขณะนี้ได้สรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เพื่อนที่ยังไม่ทราบสามารถสอบถามกับเพื่อนคนอื่นก่อนได้) รอการแจ้งอย่างเป็นทางการอีกต่อไป ทุกอย่างที่กล่าวมาข้าวต้นทางบริษัทตั้งใจที่จะดำเนินการให้เส็จสิ้นภายในสัปดาห์การศึกษานี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีระพงษ์ความเห็น (0)