ธนชัย6

การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันนี้มาถึง โรงเรียนเวลาประมาณ 7.45 น.รอเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงพอถึงเวลา 8.00 น. ก็ลงมาดูแลนักเรียนที่เข้าแถว เสร็จแล้ว อาจารย์มอบหมาให้ตรวจเครื่องมืออุปกรต่างๆภายในโรงเรียนว่ามีอะไรที่ชำรุดบ้าง ปัญหาในการตรวจดูคือไม่สามารถเข้าไปตรวจดูได้เต็มที่เพราะในช่วงเวลาเรียนจะไม่สามารถเข้าไปดูตามห้องเรียนได้ต้องรอเวลาช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน ส่วนในช่วงบ่ายทำการเตรียมห้องประชุมอาจารย์ โดยทำการติดตั้งไมประชุม และเครื่องLCD โปรเจคเตอร์ และขึ้นไปเตรียมห้องประชุมนักเรียนต่อตามปรกติ พอเวลา 4.00 น.ก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆ 4.30 น.ก็เซนชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัย



ความเห็น (0)