ธนชัย5

การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันนี้ลาป่วย1วันคับเนื่องจากไม่สบายเป็นไข้ลุกไม่ไหวคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)