วันนี้ลาป่วย1วันคับเนื่องจากไม่สบายเป็นไข้ลุกไม่ไหวคับ