ไปต่างจังหวัดมาเพิ่มกลับมาถึงเมื่อ 15.30 น. ได้ไปทำข่าวที่ศาลอาญาคดีนายประวัติ ถนัดค้า ได้ถ่ายภาพข่าวและ Insert ภาพข่าวพีช่างภาพสอนเทคนิคการใช้กล้งการโฟกัสภาพให้เร็วและการทำงานงานกันอย่างเป็นระบบโดยผู้ช่วยช่างภาพกับช่างภาพต้องทำงานกันอย่างเข้าใจกันเช่นการจะสัมภาษณ์ก็จะมีการวางแผนก่อนว่าช่างภาพมีหน้าที่อย่างเดียวคือถ่ายส่วนเสียงก็จะต้องเป็นผู้ช่วยที่ต้องเสียบไมค์เองที่สัญญาณช่อง 2 เลยนึกถึงการทำงานระบบกลุ่มตอนที่เรียนมาว่าต้องทำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้ให้ดีที่สุด