มีโอกาสแวะเข้ามาที่ทำงานในช่วงทุ่มนึง จึงได้รับฟังเสียงท่านคณบดีคณะแพทย์ อ.หมอกิตติ ลิ่มอภิชาตและท่านผอ.รพ.สงขลานครินทร์ อ.หมอสุเมธ พีรวุฒิ ซึ่งส่งมาตามสายเพื่อขอบคุณบุคลากรที่ต้องมาอยู่เวร ในวันส่งท้ายปีเก่าเช่นนี้ ทราบมาว่าท่านจะเดินเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆด้วย รวมทั้งมีของขวัญพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณความเสียสละของผู้ที่อยู่เวรในคืนนี้

เป็นความรู้สึกดีๆที่ทำให้มีแรงกำลังใจที่จะทำดีต่อไป เพื่อองค์กร เพื่อสถาบัน เพื่อประเทศชาติ เพื่อเพื่อนพ้องพี่น้องคนไทย ขอความสุขสวัสดี และปัญญาที่แจ่มใสจงเกิดมีต่อทุกท่านในวันสุดท้ายของปี เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ด้วยนะคะ