ถ้าจะใช้ถุงน่องให้มีอายุการ ใช้งานนาน ให้ซักถุงน่องด้วยน้ำอุ่น เสร็จแล้วเอาใส่ถุงพลาสติกห่อให้เรียบร้อย ใส่เข้าไปในช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น เมื่อแข็งแล้วเอาออก ทิ้งให้ละลาย จุ่มน้ำอุ่นอีกครั้ง แล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้ง