ตะเข็บ ปลายขากางเกงย่นมักจะงอหรือม้วนตัวเมื่อใส่ลงในเครื่องอบผ้า วิธีแก้ใช้ที่หนีบผ้า หนีบปลายขากางเกง 2 ขา ไว้ด้วยกัน อาจใช้ที่หนีบผ้าสัก 2-3 อัน อย่าใช้ที่หนีบผ้าที่เป็นพลาสติก เพราะจะละลายได้