ทัศนา(จร)ศึกษา.....


จากทัศนาจร.....สู่ทัศนศึกษา.....ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? ดูเขา....เพื่อกลับมาพัฒนาเรา....ก้าวต่อไปกับ "บ้านพรานโมเดล"นะคร้าบบ....

                                   -เพราะชีวิตคือการเรียนรู้……ดังนั้นเมื่อมีโอกาสจึงต้องออกเดินทางออกไป"ทัศนา(จร)ศึกษา"กันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ….สำหรับคราวนี้จะออกเดินทางไป  ณ แห่งหน ตำบลใดนั้น พร้อมแล้ว ตามไปทัศนา…..พร้อม ๆ กันได้เลยคร้าบ!!!!

1.ในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสรับเชิญจาก"สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพราน"ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี/กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี ครับ เมื่อได้รับเชิญแล้ว งานนี้เมื่อถึงกำหนดการ จึงเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายทันทีคร้าบบบ

2.ช่วงแรกร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรพอเพียงสำหรับเกษตรกร ในหัวข้อนี้มี”เกษตรอำเภอพรานกระต่าย"เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ส่วนหัวข้อ"การพัฒนาอาชีพการเกษตรและการสร้างเครือข่าย"ได้รับความรู้จาก"น้องเกษตรยีนส์"ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครับ ส่วนตัวผมเองนั้นนำเสนอในหัวข้อ"แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" ครับ เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินครับ เพียงแต่จะมีใครบ้างที่น้อมนำเอาหลักการต่างๆ เหล่านั้นไปถือปฏิบัติ ซึ่งหากใครนำไปปฏิบัติแล้วผมเชื่อว่าจะก่อเกิดผลดีกับตนเองก่อนเป็นอันดับแรก และหลังจากนั้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาผู้ที่สนใจต่อๆ ไป ซึ่งก็จะหมายรวมถึงการสร้างเครือข่ายต่างๆ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ครับ นอกจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายแล้ว วันนี้ยังมีปลัดอำเภอ(นางสาวรัชนี ตันติบูล)ร่วมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมี"นายศทัต    หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย"ร่วมเป็นประธาน และมี “นายสมาน  บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน”กล่าวรายงาน ด้วยครับ…

3.ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ แล้ว ต่อไปเราก็ออกเดินทางไปยัง จังหวัดเพชรบุรี กันต่อครับ และเช้านี้เราได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ครับ สำหรับจุดนี้ถือเป็นจุดเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ก่อเกิดประโยชน์กับชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดีครับ สำหรับประเด็นที่ได้ร่วมศึกษาดุงานนั้นผมได้สรุปเอาไว้แบบง่ายๆ เอาเป็นว่าลองติดตามได้ตาม Mind Map ที่ได้สรุปไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ และหากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดศึกษาดูงานที่นี่ก็สามารถเข้าไปติดตามได้จากโครงการฯได้เลยนะครับ….

4.ออกจากจุดแรกแล้ว เราก็เดินทางไปศึกษาดูงานกันต่อที่ “โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี”ครับ สำหรับจุดนี้ถือเป็นจุดที่เราได้รับรู้ถึงแนวทางการพัฒนาของ"พ่อหลวง"ของเราครับ ด้วยสานพระเนตรอันยาวไกล ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง และเต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของธรรมชาติ แต่"พ่อหลวง"ของเราก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้อาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญก่อให้เกิดแหล่งศึกษาดุงาน และเกิดต้นแบบในการพัฒนาโครงการในพระราชดำริหลายๆ โครงการเลยล่ะครับ ไม่น้อยเลยนะครับกับ 4,810 โครงการพระราชดำริ ที่พ่อหลวงได้มอบให้กับพวกเราชาวไทยครับ….และนี่ก็คือ"แผ่นดินของพ่อ"ที่น่าภาคภูมิใจมากๆ เลยล่ะครับ…

5.และค่ำนี้คณะของเราก็ขอพักเอาแรง ณ หาดชะอำ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ และถือโอกาสนี้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมกับสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องระหว่างฝ่ายปกครองท้องที่และฝ่ายปกครองท้องถิ่นกันได้อย่างอบอุ่นใจ คร้าบบบบ….

6.และในช่วงเช้าของวันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาดูงานของเราก็ออกเดินทางไปยัง "ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองสาหร่าย" อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี"ครับ สำหรับจังหวัดนี้ตัวผมเองยังไม่เคยได้ไปสัมผัส พอได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจกรรมคราวนี้ทำให้ได้รับรู้ถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ด้วยแนวทางการพัฒนาที่มีแบบแผนชัดเจนทำให้เกิดเป็นโมเดลใจการขับเคลื่อนโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐด้วย และจุดเรียนรู้แห่งนี้ก็ยังได้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ถือเป็นหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ และนี่ก็คือ"ต้นแบบ"ที่น่าเอามาเป็นตัวอย่าง และนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับศักภาพชุมชนของเราได้ครับ….

7.และค่ำคืนนี้เราได้พักค้าง ณ เรือนแพ ริมแม่น้ำแคว เมืองเงียบๆ ที่มีมนต์เสน่ห์ และมีกิจกรรมทางน้ำที่ทำให้คณะของเราได้สัมผัส ึคงไม่ต้องบรรยายอะไรให้มากความ แต่ขอบอกว่า"มันส์….ดีมากๆ "เลยล่ะคร้าบบบ 555

8.และจุดสุดท้ายของการศึกษาดูงานในคราวนี้ นั้นก็คือ"เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี"ครับ ที่วันนี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับ"การบริหารจัดการที่ดี"และการ"บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร"สำหรับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ถือเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีประวัติการจัดตั้งมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและการส่งเสริมเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ อย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างแท้จริงครับ แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ถือเป็นจุดแข็งที่เราได้สัมผัส วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ได้มาร่วมต้อนรับและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับคณะของเรามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ…

9.แม้ว่าการออกเดินทางไปยังต่างบ้านต่างเมืองในคราวนี้ไม่นานนัก แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้กลับมีมากมาย และช่วยเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้กับชุมชนของเราครับ และหวังใจเอาไว้ว่าหากมีโอกาสเราคงได้ร่วมกันพัฒนาและช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเราได้อย่างยั่งยืนต่อไป เพียงแต่ขอให้พลังเหล่านี้จงทวีขึ้น ผมเชื่อว่า"การพัฒนาแบบ “เข้าใจลึกซึ้ง เข้าถึงปัญหา ก็จะ พัฒนา(ได้)ถูกทาง”แน่ๆ ครับ….

สำหรับวันนี้…..ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วย-แพทย์-สารวัตร"ที่ได้ให้โอกาสไปร่วมกิจกรรมดี ดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านพรานทุกๆ ท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานในคราวนี้ด้วยนะครับ งานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆ คนครับ …….ดูงานจบแล้ว….แต่งาน(ของเรา)ยังไม่จบ นะคร้าบบบ

                               โปรดติดตามตอนต่อไปว่าเราจะไปทำอะไร? ที่ไหน? และอย่างไร? นะคร้าบบบบบบบ…

                                                                                                                      สวัสดีครับ

                                                                                                                     เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                                      27/06/2565

หมายเลขบันทึก: 703250เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2022 13:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2022 14:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

อ่านบันทึกนี้แล้ว พลอยให้คิดถึงถ้อยคำ “เราต่างเดินทางไกลเพียงเพื่อจะเข้าใจตัวเอง”

บางที เดินทางไปไกลๆ แล้วรู้สึกถึงความขาดหายที่ต้องเติมเต็ม บางที่ไปแล้วคลับคล้ายไม่ต่างจากเรา

มันเหมือนเดินทางเพื่อย้ำความมั่นใจในการกลับมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และองค์กร -สังคม

ชื่นชม ครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-ใช่เลยครับ การได้ก้าวออกไปยังต่างถิ่นต่างความคุ้นเคย ทำให้เราได้รับประสบการณ์ชีวิตมากมาย-ไม่เพียงแต่เราได้เติมเต็มความสุขแต่เรายังได้เติมเต็มพลังใจที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยครับ-สนุกทุกเส้นทาง…เต็มอิ่มสมกับการรอคอยจังหวะชีวิต ณ เพลา นี้ครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท