เรื่องเล่าที่ 3 : ดูงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย

KPN AC jack

CDQA-KM 1 : หน่วยศึกษาดูงานในฝัน

เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าที่ 3 <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ผู้เล่า : สายใจ  ชุปวา</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">นามแผง : รลนา </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เรื่อง : ดูงานบริษัทปูนซีเมนไทย</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ในช่วงที่มีการอบรมผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย โดยเมื่อไปถึงก็เกิดความประทับใจแรกจากต้อนรับอย่างเป็นกันเองด้วย Welcome Drink ที่หลากหลาย สำหรับสถานที่มีป้ายบอกทางตลอดแม้จะเดินไปคนเดียวก็ไม่หลงทาง และบรรยากาศห้องประชุมอบอวนไปด้วยกลิ่นที่หอม</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ที่ต่อเนื่องกัน ขึ้นกับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยน่าจะนำมาปรับใช้</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)</p><ol>

 • บรรยากาศ
 • สวยงาม  สะอาด
 • น่าสนใจ
 • รูปแบบการต้อนรับ
 • </ol><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">คุณลิขิต</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">นายกัมปนาท  อาชา</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">คุณวิศาสตร์</p><ol> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> นายกัมปนาท  อาชา </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> นางสาววัชรินทร์  แพงศรี

  </li> </ol>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

  คำสำคัญ (Tags)#storytelling

  หมายเลขบันทึก: 69886, เขียน: 28 Dec 2006 @ 14:39 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (1)

  มาชื่นชมค่ะ ขอนำไปใช้บ้างนะคะแจ๊ค