วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ค่ะ เริ่มต้นด้วย การทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ตั้งแต่ ๗.๐๐ น. ได้นิมนต์ให้ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองกุง มารับบิณฑบาตรและให้พรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แก่ชาวทันตแพทย์ ด้วย ปีนี้ มีผู้มาร่วมใส่บาตรมากพอสมควร มีเขยของบุคลากร คือ สามีของคุณ สมร ได้ช่วยกันนำถุงมารองรับอาหารจากบาตรของพระสงฆ์ บ้านนี้ มากันทั้งครอบครัว น่ารักดีค่ะ มีครอบครัวอื่นด้วยนะคะที่ไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ กิจกรรมตอนเที่ยง เป็นการแข่งขันกีฬาภายในชิงที่ ๓ และชิงชนะเลิศ ตกลงทีม “ลูกครึ่ง” ของอินดอร์ซ็อกเกอร์ ได้รางวัลที่ ๓ ค่ะ ตอนบ่ายโมง ได้นิมนต์ พระอาจารย์อนุชา อัคคจิโต จาก อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม บรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์สร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต” ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข และตามด้วย เวลา ๑๔.๓๐น. มีการจัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล คู่พิเศษ ผู้ร่วมแข่งขัน เป็นทีมอาจารย์แข่งกับทีมบุคลากรสายสนับสนุน ท้ายสุดมีงานเลี้ยง และการแสดง ตลอดจน แจกรางวัล ตอนเย็น เริ่มตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. ผู้ร่วมงานมากเกินคาดค่ะ ทั้งบุคลากรและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษา งานในวันนี้ บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี