สมองมีไว้ให้คิด  ชีวิตมีไว้ให้ค้น...ความโหดร้ายของชีวิต  ทำให้เราไม่อยากตื่นลืมตามองโลกสี่เหลี่ยมแคบๆ ที่ดูเหมือนกำลังจะบีบตัวเข้าหาเราทั้ง 4 ด้าน จนทำให้เราหายใจไม่ออก  ไม่รู้ว่าจะตื่นมาเพื่ออะไร  ทำอะไร  หรือไปไหน
     ความทุกข์สอนให้เรารู้ว่าเราเกิดมาพร้อมสมองและสองมือ  สมองจะหาวิธีและสมองจะลงมือผลักปัญหา..เพียงแต่ค่อยๆ คิด ว่าเราจะใช้สมองทำอะไรใช้ให้มันถูกทาง  คิดอย่างรอบคอบ  สมองชาญฉลาดพอที่จะรู้ว่าแต่ละปัญหาเราจะต้องจัดการมันอย่างไร  ดังพระท่านบอกว่า  สติมาปัญญาเกิด