แปลกนะใครๆก็มักจะนึกเห็นความว่างเปล่าว่าเป็นกว้างไหม เท่าไหร่ ยาวสูงกว่ากันไหมเท่าไหร่ได้ ลึกไปไกลหรือนูนมากไหม ???

แล้วทำไมว่างเปล่าแล้วต้องมีเขตขอบด้วยเล่า ว่างเปล่าก็ว่างเปล่าสิไม่มีอะไรเลย จับไม่ได้ คลำไม่ได้ ความว่างเปล่าเองก็ไม่รู้จักว่าว่างเปล่ายังไง แต่ยังไงไม่ว่างเปล่านะรู้จักแน่ว่าเป็นยังไง ที่ว่าว่างเปล่าเป็นรูปแบบไหนเลยไม่มีคำตอบ

รูปแบบความว่างเปล่าคือไม่มีรูปแบบอะไรเลย