ช่วง ลปรร. แต่ละกลุ่มมีเรื่องมากมาย เพราะมีประสบการณ์การทำงานมาก ผลัดกันเล่าแลกเปลี่ยน กลุ่มที่1 เรื่อง  seven  eleven

DSC01235.JPG
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ       ความเป็นกันเองกับนักศึกษา แลกเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจของนักศึกษา       ความรับผิดชอบ นักกิจกรรมศึกษาไม่ควรปฏิเสธนักศึกษา       การอุทิศงานและการเสียสละงาน ให้ความสำคัญ นึกถึงนักศึกษา        ความเข้าใจนักศึกษา พยายามเข้าใจเขาให้มาก และให้คำปรึกษานักศึกษา       เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง      จิตใจในการให้บริการ การอุทิศเวลา อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

กลุ่ม 2 อย่างน้อยก็มีชีวิตหนึ่งรอด

DSC01240.JPG

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

      การช่วยเหลือชีวิต       การทำอะไรเป็นลำดับขั้นตอน   แจ้งโรงพยาบาล แจ้งเจ้านาย      การวางแผนใช้คน       ไหวพริบในการพูดเกลียกล่อม        การสังเกต       การสื่อสาร/ประสานงาน

กลุ่ม 3 เรื่อง The Sun of Demon  ทายาทอสูร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ        กระบวนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง       เห็นคุณค่าของการทำกิจกรรม       ให้โอกาสและยอมรับในศักยภาพของนักศึกษา

       การเป็นผู้ให้ และการเอาใจใส่ดูแล

 กลุ่ม 4 ไม่มีชื่อเรื่อง

DSC01245.JPG

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ        การไม่ยึดติดกับกิจกรรมแบบเดิม ๆ       ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับการคิดกิจกรรม       คณะให้ความสำคัญ เห็นความสำคัญ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง       รุ่นน้องได้รับข้อมูลสิ่งดี ๆ จากรุ่นพี่ ในการจัดกิจกรรม

 

กลุ่ม 5 ไม่มีชื่อเรื่อง

 

DSC01248.JPG

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1.       ร่วมคิดหาวิธีการแก้ปัญหา

2.       มีความพร้อมในการบริการ

3.       มีการพูดคุยกันทุกครั้งที่มีปัญหา

4.       ผู้นำเห็นปัญหา ผู้ปฏิบัติงานลงไปช่วย

5.       ทุกคนเข้าใจภาระกิจผู้อื่น รู้ว่าช่วงใหน ใครงานอะไร

6.       คนได้เรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเกิดเห็นใจกัน

7.       การช่วยกันเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

8.       สัญญาณการสื่อสารในองค์กรที่เข้าใจกัน  

AAR      คุณอมรา ศรีสัจจัง ครั้งแรกไม่ได้คาดหวัง และคิดว่าคงเหมือนกับการอบรม KM จากดร.กลางเดือน โพชนา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2549 มีงานเขียนแต่ไม่ได้นำเสนอเนื่องจากไม่ถนัดการพิมพ์  จะกระตุ้นให้น้อง ๆและชาวกิจการนักศึกษาได้บันทึก น้องโบว์พบว่า KM เป็นสิ่งใกล้ตัวนำสิ่งที่ทำงานในชีวิตเป็นวิชาการ ได้สิ่งที่เกินคาด ไม่หลับ เข้าใจ KM มากขึ้น อายุน้อยกว่าผู้อื่น  ตั้งใจกลับไปเขียนบันทึก      ข้อเสนอแนะในการจัดKM ควรเชิญ ดร.กลางเดือน  โพชนา  เป็นวิทยากร  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาคาดหวังผู้เข้าอบรมนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สิ่งที่ได้เกินคาด กิจการนักศึกษารุ่นใหม่มีคนเก่งมากข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ KM มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กิจการนักศึกษาฝากให้ทุกคนเข้าไปอ่าน            gotoknow.org