รายชื่อกลุ่มเสี่ยง(ต่อ)

ทำเนียบรุ่น

 

ระดับ 4

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
1. นายสุวัฒน์  นุ่มนาค 244/136  ม.5  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5514143
2. นางไข่แก้ว  จันทร์ต๊ะหอม 37/129 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-7912169
3. นางบุญสม  แซ่โง้ว    
4. น.ส. คำนวณ  ทรงคุณ 483 ม.5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 02-5338702
5. นายสมบัติ  จรรยาศิริ 144/1 ม.6  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9728515
6. น.ส.เกษร น่วมแก้ว 454/13 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9705608
7. นางมาลัย  ปิ่นทอง 7/75 ม.6  ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02--9729442
8. นางโสภิต  ปิ่นวัฒนาพฤกษ์ 322/34 ซ.พหลโยธิน 33 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
9. น.ส. เพ็ญศรี  อันสอน 309 ม.6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9728856
10. นายเชิด  ใยอุบล 87  ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
11. นางจงดี จงรัสสะ 49/229 ม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9707718
12. น.ส.หนูเพียง  สดชื่น 35/48 ม. ราชตฤณมัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5521069
13. นางบุญส่ง  กล่ำเครืองาม 8/1 ม.6  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9728923
14. นางใบ  กลั่นสวน 8/28 ม.6  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5217303
15. นางมนัส  จรณะ 107/1 ม.3 แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 01-4056938
  ระดับ 5

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
1. นางลำเจียก  วงศ์ประดิษฐ์ 9/1 ม.4 ต.โคกหม้อ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 089-5149960
2. นางสุกัญญา พูนสวัสดิ์ 2 ม.11 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-9295863
3. นางหทัยรัตน์ ศรีด้วง 3005 ม.7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9725101
4. นายวิชัย  น้อยปรีชา 40/148 ม.5 ซ.สายหยุด แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5338702
5. นางสุรินทร์ โกมลมิศร์ 99/267 ม. อยู่เจริญ  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5513050
6. นายณรงค์  มักเจริญทรัพย์ 6/126 ม.5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 02-9728264
7. นายประเสริฐ ช้างเย็นฉ่ำ 90 ม.6  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5522052
8. นางสงวน สาระธวัช 9/60  ม.6  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9729967
9. ร.ต.ประชิต รัตนมณี 280/1  ม. 1  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
10. นางจำนงค์  ชำนาญธรรม 24/29 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-7814058
11. นางพรศรี สุรภาพ 4/333 ม.4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 02-5236295
12. นางตุ่น  ตาลช่วง 13 ม.8 ซ.รามอินทรา 28   แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 096-6668284
13. นางสงกรานต์ วงศ์สามสี 11/168 ม.2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
14. นายอมร  เครือเพชร 3/2371 ม.8  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5522371
15. นายวิง  มียัง 92 ม.1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 01-4056938
16. นางประจวบ  ภู่ผึ้ง   02-5217929

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1

คำสำคัญ (Tags)#ทำเนียบรุ่น

หมายเลขบันทึก: 69674, เขียน: 27 Dec 2006 @ 13:21 (), แก้ไข: 04 Apr 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)