ผมเห็นว่า หน่วยประสานความร่วมมือมีแนวคิดปนๆกันระหว่าง
ผู้แทนภาคประชาชนกับคนทำงานเพื่อชุมชน
ในฐานะคณะกรรมการกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งก็คล้ายๆกับคณะกรรมการองค์กรการเงินชุมชนที่เป็นทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งควรมีบทบาทและทักษะความรู้ที่ต่างกัน

เมื่อมีความชัดเจนแล้วก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด

หน่วยออกแบบให้เป็นคณะทำงานเพื่อประสาน/สนับสนุนการทำงานของคนเอาธุระในตำบล การสนับสนุนจะเน้นเรื่องการเรียนรู้เป็นหลัก ไม่มีงบประมาณล่อ โดยที่คณะทำงานจะมีกองเลขาและหน่วยงานสนับสนุนหลักคือพอช.หนุนช่วยอยู่

ก็เป็นรูปแบบการทำงานที่เน้นภาคประชาชนเป็นแกนกลางที่เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงกับจังหวัดและเครือข่ายต่างๆ

ผมนึกถึงการจัดวงเรียนรู้3ตำบลของเรา ที่ใช้วงเรียนรู้คุณอำนวยเป็นแกนในการทำงาน (เรียนรู้พัฒนาตนเอง)

ในการจัดวงเรียนรู้50ตำบล บทเรียน3ตำบลของเราจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ทีมงาน3ตำบล เข้าร่วมในที่ประชุมหลายคน เขียนสะท้อนความเห็นแลกเปลี่ยนกันดูครับ