บัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง

ทำเนียบรุ่นกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงที่มีสมาชิกที่มาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดระดับดังนี้

 


ระดับที่2
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
1. น.ส.สำราญ  สุขสอาด 32 ม.8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
2. นางเรือง  อ่อนน้อม 86/28 หมู่บ้านเฉลิมสุข  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
3. นางญาดา  ชลาสินธุ์ 37/358 ม.5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5221568
4. นางน้อย  เกษมโสม 40/153 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9712736
5. นางเหลียม  สีแสง 102/45  แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5750905
6. นางพวง  สายบัว 6/4 ม.6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
7. นางกมลทิพย์  ถาวรบุตร 14/1407  ซ. ประชานิเวศน์ 13 แขวงท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 0859175332
8. น.ส. ดาราวัลย์ ภาคคู 20/64ม.20 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 086-0939167
9. นางลิน  คนหมั้น 541/5 ม.6 แขวงสายไหม เขตสายไหมกรุงเทพฯ 02-5314771
10. นางอำนวย  ช่างไถ 25/17  ม.4   ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9944282
                                 ระดับ 3
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
1. นางดาวัลย์  ปิ่นแก้ว 108/91 ม.7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5211170
2. นายแล  เรือนจันทร์ 70/22  ม.7  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9700054
3. น.ส. อรวรรณ  ปฏิยัติโยธิน 20/24 ม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 086-0016190
4. นายสนั่น  เนื่องเจริญพร 376 ม.7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5528661
5. นางสุวรรณา  ทองเจริญ 56/1 ม. 1  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5523167
6. นางปรางค์  เกียรติพิพัฒน์ 54/161  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 084-1287181

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1

คำสำคัญ (Tags)#ทำเนียบกลุ่มเสี่ยง

หมายเลขบันทึก: 69662, เขียน: 27 Dec 2006 @ 12:39 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)