ความรู้ฝังลึก ฝึกจัดเก็บ

 ใกล้สิ้นปี ใครมีดีดี นำมาเล่า "เราบริหารส่วนเกิน เพลินเสริมชีวิต ลิขิตจิตตน" กันอย่างไร

 นอกจากทำงาน "ล่วงมาหนึ่งปี ทำดีอีกหลายหน เก็บสะสม ระดมทุน"

 ทำงาน ทำดี พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาสังคม

 หลายท่านได้รับ "โบนัส" ไม่ว่าจะเป็น "แก้ว แหวน เงินทอง ของต้องใจ" บางท่านได้รถ ได้บ้าน ได้ทรัพยากรที่ อยากจะได้"

 ลองเรียนรู้จากท่านผู้มีประสบการณ์ ในการ "บริหารจัดการโบนัส หรือ เงิน เสริมชีวิต พิชิตงาน ให้คุ้มค่า" ครับ

 คุณสุพรทิพย์ เจ้าของร้านประดับแห่งหนึ่ง ท่านให้แบ่งเงินออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกมากหน่อยร้อยละ ๖๐ เก็บออมไว้เผื่อวันหน้า ที่เหลืออีก ๔๐ ใช้จ่ายตอบแทนชีวิตเจ้าของ ใช้ในประจำวันให้มันให้เพลิน แต่ไม่เกิน ๔๐

 คุณหนูเล็ก ทายาทโรงแรมดัง แนะสูตร ๔๐-๔๐-๒๐ ท่านลงทุน๔๐ ฝากสะสม๔๐ ใช้ส่วนตัว๒๐

 คุณศุภลักษณ์ ประธานบริษัทใหญ่ ท่านเก็บออม ๓๐ อีก ๗๐ใช้จ่าย

 คุณณรัณ ร้านเพชร ท่าออม ๓๐ อีก๗๐ ท่านจ่าย แต่ต้องสร้างค่านิยมในการจ่าย อย่าสบายเกินเหตุ

  คุณอลัน เจ้าของห้าง ท่านใช้ ๘๐ สร้างชีวิตแต่ละวัน เหลืออีก ๒๐ นั้นไว้เติมพลังข้างหน้า

 ลองมา "ลป = แลก เปลี่ยน" กันครับ เราออมอย่างไร ใจสร้างสรรค์ รวมกำลัง จัดสรรงบประจำตน

 ร่วมสร้างสรรค์ Gardeningระดมพลัง สรรค์สังคมรู้เรียน เพียรความพอเพียง เรียงร้อยแบบไท

JJ