เมื่อ10- 15 ปีก่อนสมัยเพิ่งจบทำงานใหม่ๆ มีหนังสืออยู่เล่มที่ดังมาก เป็นหนังสือที่ถูกแนะนำให้หาอ่านกันชื่อ คลื่นลูกทีสาม หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการพัฒนาการต่างๆของโลก แบ่งเป็นสามยุค เราลองดูนะว่าบ้านเราตอนนี้อยู่ในยุคใด หนังสือบอกว่า

ยุคที่หนึ่ง: ยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคสมัยนี้ สังคมต้องการใช้แรงงานคนในการพัฒนา ดังนั้นสังคมที่มีคนมาก มีแรงงานมาก ก็จะเป็นสังคมที่เจริญ รุ่งเรือง  คนที่สามารถรวบรวมพรรคพวกได้มาก ก็มีอำนาจมาก  เช่นประเทศที่เป็นมหาอำนาจในยุคคือ ประเทศในแถบเอซีย จีน อินเดีย กรีซ โรมัน

ยุคที่สอง: ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคนี้ คนที่ครอบครองอุตสาหกรรม มีเครื่องจักรกล จะเป็นผู้ที่มีอำนาจมาก สังคมมุ่งเน้นความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เน้นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ทักษะ ฝืมือในการผลิตชิ้นงานออกมากคราวละมากๆ จะสังเกตุเห็นการเรียนการสอน การเรียนรู้จะมุ่งเน้นเพื่อป้อนคนเข้าทำงานด้านอุตสาหกรรม ทุกคนจะเรียนเหมือนๆกัน จะได้รับข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ จากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นยุดสมัยนี้ นายทุนจะป็นใหญ่ ประเทศที่เป็นผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรม จะเป็นมหาอำนาจ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐ

ยุคที่สาม: ยุคสารสนเทศ สังคมเริ่มมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น มีอิสระมากขึ้นเป็นยุคผู้ที่มีเทคโนโลยี ผู้ที่สามารถใช้ information เพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าได้มากกว่า คือผู้ชนะ ยุคนี้เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมหัว(data)  เป็นสังคมบริโภคข้อมูล แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องแปลงให้เป็น information จึงจะเป็นประโยชน์ ฉะนั้นคนที่สามารถป้อน information ให้ผู้อื่นรับได้มากกว่าย่อมจะมีอิทธิพลมากกว่า ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุด ก็คือการทำประชาพิจารณ์ ฝ่ายที่สามารถป้อน information ให้ผู้บริโภคมากกว่าย่อมได้เปรียบ information นั้นจะถูกต้องหรือไม่ ไม่สำคัญเท่าผู้บริโภคเชื่อ information นั้นหรือไม่

ตอนนี้โลกกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่สี่แล้ว บางคนบอกว่ายุคนี้จะเป็นยุค KM คนที่สามารถคัดเลือก information ที่ดี เป็นจริง มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าก็มีโอกาสพัฒนามากกว่า สังคมจะมีการป้อนข้อมูลที่เร็วขึ้นๆ การปิดกั้นหรือเลือกเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นจะหายไป ฉะนั้นพวกเราเตรียมตัวที่จะรับการเปลี่ยนแปลงหรือยัง