การแก้ registry ของ windows

Nolifelover
registry
ปกติเป็นคนที่ชอบแก้ไขปรับแต่งวินโดวส์โดยการแก้ไข Registry ซึ่งเป็นการปรับแต่งวินโดวส์ที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วย เพราะวินโดว์สให้มาอยู่แล้ว แต่ขั้นตอนแต่ละจุด ต้องย่อมรับว่าต้องทำความเข้าใจกับมันให้มาก เพราะถ้าผิดผลาดอาจส่งผลถึงขั้นต้องลงวินโดว์สใหม่เลยก็ได้ การใช้ Registry คุณๆส่วนใหญ่คงรู้แล้วว่าต้องเรียกคำสั่ง Regedit โดยไป Start>Run แล้วพิมพ์คำว่า Regedit ตามด้วยกดปุ่ม OK ก็จะมีรายการให้คุณเข้าปรับแต่ง แต่วันนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้นมันยุ่งยากเกินไป แต่จะทำเป็น Script ให้คุณๆ เอาไปใช้ ถ้าห้วข้อไหนที่คุณจะปรับแต่งก็เอา script นั้นไปรันก็เรียบร้อย ส่วนวิธีที่เอา Script ไปใช้ได้ก็ให้ก็อป Script เอาไปปะที่ Notepad แล้วเซฟเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .REG (ตั้งชื่อตามใจคุณ) เวลาใช้ก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่คุณทำไว้ ตอบ Yes และ OK แล้ว Restart หรือ Log Off (บ้าง Script สามารถใช้ได้เลยไม่ต้อง Restart) 1. Disable CD Auto Run for Home -ยกเลิกการ Auto Run ของซีดีสำหรับเอ็กซ์พีโฮม Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:0x000000FF 2. Disable CD Auto Run for Pro -ยกเลิกการ Auto Run ของซีดีสำหรับเอ็กซ์พีโปร Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom] "AutoRun"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000b1 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000b1 3. Disable Balloon Tips -ยกเลิกทิปที่แสดงออกมาตอนเอาเม้าส์ไม่จี้ส่วนต่างๆของวินโดว์ส Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "EnableBalloonTips"=dword:00000000 4. Add Empty Recycle Bin to the Right Click-เพิ่มคำสั่งล้างขยะี่ Recycle Bin ที่เมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] @="Empty Recycle Bin" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Empty Recycle Bin] @="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" 5. Allow CD Burn Options -เปิดฟังก์ชั่นเขียนซีดี Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "allocatedasd"="2" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer] "NoCDBurning"=dword:00000000 6. Disable CD Burn Options -ปิดฟังก์ชั่นเขียนซีดี Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "allocatedasd"="2" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoCDBurning"=dword:00000001 7. Open With Notepad for Files with No Extension -สั่งให้เปิดไฟล์ที่ไม่มีนามสกุลด้วย Notepad Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open] @="Open With Notepad" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\open\command] @="notepad.exe %1" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.] "Application"="Notepad" 8. Add Command Line to the Right Click -ใส่เมนูเปิด Command Line ที่เมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command Prompt Here] @="Command &Prompt Here" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Command Prompt Here\command] @="cmd.exe /k cd %1 " 9. Disable Getting Started Welcome Screen - Logon -ยกเลิกการแสดง Started Welcome Screen ตอนเปิดเรื่อง Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoWelcomeScreen"=dword:00000001 10. Remove the Search Button -เอาปุ่ม Search ของจาก Start เมนู Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoShellSearchButton"=dword:00000001 11. Remove Access to all Windows Update Features -ยกเลิกฟังก์ชั่นการอัปเดทอัตโนมัติของวินโดว์ส Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] "NoAutoUpdate"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate\DisableWindowsUpdateAccess] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoWindowsUpdate"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoWindowsUpdate"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU] "NoAutoUpdate"=dword:00000001 "AUOptions"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDevMgrUpdate"=dword:00000001 12. Enable Add Copy To/Move To (Right Click ) -เปิดใช้เมนู Add Copy To/Move To ที่เมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To] @="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To] @="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" 13. Disable Add Copy To/Move To (Right Click ) -ยกเลิกเมนู Add Copy To/Move To ที่เมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To] @="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To] @="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" 14. Disable Windows Installer Rollback -ยกเลิกฟังก์ชั่น Installer Rollback ของวินโดว์ส Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer] "DisableRollback"=dword:00000001 15. ScreenSaver Tab Missing -เอาแท็บ ScreenSaver ที่ Display Propertes ออกไม่ให้ใช้ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "NoDispScrSavPage"=dword:00000000 16. Disable Task Manager -ยกเลิกการเรียกใช้ Task Manager [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\] "DisableTaskMgr"=dword:00000001 17. Enable the Task Manager -เปิดให้ใช้ Task Manager ได้ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 "**del.DisableTaskMgr"=" " [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "DisableCAD"=dword:00000000 18. Repair the Recycle Bin in Windows XP -เรียก Recycle Bin ขึ้นมาใหม่ในกรณีที่ถูกลบหรือไม่มีให้ใช้ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] @="Recycle Bin" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] @="Recycle Bin" "InfoTip"=hex(2):40 00 25 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 52 00 6f 00 \ 6f 00 74 00 25 00 5c 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c \ 00 53 00 48 00 45 00 4c 00 4c 00 33 00 32 00 2e 00 64 00 6c 00 6c 00 2c 00 \ 2d 00 32 00 32 00 39 00 31 00 35 00 00 00 "SortOrderIndex"=dword:00000060 "IntroText"=hex(2):40 00 25 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 52 00 6f 00 \ 6f 00 74 00 25 00 5c 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c \ 00 53 00 48 00 45 00 4c 00 4c 00 33 00 32 00 2e 00 64 00 6c 00 6c 00 2c 00 \ 2d 00 33 00 31 00 37 00 34 00 38 00 00 00 "LocalizedString"=hex(2):40 00 25 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 52 00 \ 6f 00 6f 00 74 00 25 00 5c 00 73 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 \ 00 5c 00 53 00 48 00 45 00 4c 00 4c 00 33 00 32 00 2e 00 64 00 6c 00 6c 00 \ 2c 00 2d 00 38 00 39 00 36 00 34 00 00 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon] @=hex(2):25 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 52 00 6f 00 6f 00 74 00 25 \ 00 5c 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c 00 73 00 68 00 \ 65 00 6c 00 6c 00 33 00 32 00 2e 00 64 00 6c 00 6c 00 2c 00 33 00 31 00 00 \ 00 "Empty"=hex(2):25 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 52 00 6f 00 6f 00 74 \ 00 25 00 5c 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c 00 73 00 \ 68 00 65 00 6c 00 6c 00 33 00 32 00 2e 00 64 00 6c 00 6c 00 2c 00 33 00 31 \ 00 00 00 "Full"=hex(2):25 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 52 00 6f 00 6f 00 74 \ 00 25 00 5c 00 53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c 00 73 00 \ 68 00 65 00 6c 00 6c 00 33 00 32 00 2e 00 64 00 6c 00 6c 00 2c 00 33 00 32 \ 00 00 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32] @="shell32.dll" "ThreadingModel"="Apartment" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\ContextMenuHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\PropertySheetHandlers] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shellex\PropertySheetHandlers\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder] "Attributes"=hex:40 01 00 20 "CallForAttributes"=dword:00000040 19. Disable Low Disk Space Message -ยกเลิกการเตือนของวินโดว์สในกรณีพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เหลือน้อย Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001 20. Set Menu Delay to 400 -เพิ่มความเร็วการแสดงเมนูที่ Start เมนู Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "MenuShowDelay"="400" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 21. Search is Missing from the Start Menu -ยกเลิกการ Search ไฟล์ที่เมนู Start Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoFind"=dword:00000000 22. Enable the Welcome Screen -Log-On แบบแสดงหน้า Welcome Screen Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "LogonType"=dword:00000001 23. Properties Missing From My Computer -ยกเลิกการ Properties ที่ My Computer Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoPropertiesMyComputer"=dword:00000000 24. Disable AutoDial -ยกเลิกการหมุนโมเด็มต่อเน็ตอัตโนมัติ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutodial"=dword:0000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole] "EnableRemoteConnect"="N" 25. Enable AutoDial -เปิดการต่อเน็ตอัตโนมัติ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutodial"=dword:0000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole] "EnableRemoteConnect"="Y" 26. Disable Control/Alt/Delete -ยกเลิกการกด Control/Alt/Delete Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "DisableCAD"=dword:00000001 27. Disable Unread Mail on the Welcome Screen -ยกเลิกการบอกว่ามีเมลล์ที่ไม่ได้อ่านตอน Log-On ที่ Welcome Screen Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail\] "MessageExpiryDays"=dword:00000000 28. Empty Temporary Internet Files on Exit -ล้าง Temp ไฟล์ของ Internet ทุกครั้งเมื่อจากเน็ต (IE) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache] "Persistent"=dword:00000000 29.Disable the Task Manager -ยกเลิกการการทำงานของ Task Manager Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000001 30. Enable the Task Manager -เปิดการทำงานของ Task Manager Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 "**del.DisableTaskMgr"=" " [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "DisableCAD"=dword:00000000 31. Remove "Open With" from Context Menu -เอาคำสั่ง Open With ออกจากเมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With] @="" 32. Restore Open With on the Right Click -คืนค่าคำสั่ง Open With ในเมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With] @="{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With EncryptionMenu] @="{A470F8CF-A1E8-4f65-8335-227475AA5C46}" 33. Add or Remove Programs Restriction -ยกเลิกการใช้ Add/Remove Programs ที่ Control Panel Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall] "NoAddRemovePrograms"=dword:00000001 "NoRemovePage"=dword:00000001 "NoAddPage"=dword:00000001 "NoWindowsSetupPage"=dword:00000001 "NoAddfromCDorFloppy"=dword:00000001 "NoAddfromInternet"=dword:00000001 "NoAddfromNetwork"=dword:00000001 "NoServices"=dword:00000001 "NoSupportInfo"=dword:00000001 34. Add or Remove Programs Restriction - Undo -คืนค่าให้ใช้ Add/Remove Programs ที่ Control Panel Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall] "NoAddRemovePrograms"=dword:00000000 "NoRemovePage"=dword:00000000 "NoAddPage"=dword:00000000 "NoWindowsSetupPage"=dword:00000000 "NoAddfromCDorFloppy"=dword:00000000 "NoAddfromInternet"=dword:00000000 "NoAddfromNetwork"=dword:00000000 "NoServices"=dword:00000000 "NoSupportInfo"=dword:00000000 35.Remove "All Programs" from Start Menu -เอา All Programs ออกจาก Start เมนู Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001 36. Remove "All Programs" from Start Menu - Undo -คืนค่า All Programe ให้ Start เมนู Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000000 37. Disable Highlight New Programs -ยกเลิกการทำ Highlight กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ที่ All Programs Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "Start_NotifyNewApps"=dword:00000000 38. Disable Highlight New Programs - Undo -คือค่าทำ Highlight กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ที่ All Programs Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Advanced] "Start_NotifyNewApps"=dword:00000001 39. Disable Thumbnail Cache -ยกเลิกการทำ Thumbnail Cache (Thumbs.DB) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "DisableThumbnailCache"=dword:00000001 40.Language Bar Remove -เอาปุ่มเปลื่ยนภาษาที่ TaskBar ออก Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}] @="Language bar" "MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\\System32\\msutb.dll -325" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 41. Language Bar Restore -คืนค่าปุ่มเปลื่ยนภาษาที่ TaskBar Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}] @="Language bar" "MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\\System32\\msutb.dll -325" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}\Implemented Categories] [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}\Implemented Categories\{00021492-0000-0000-C000-000000000046}] [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}\InProcServer32] @="C:\\WINDOWS\\System32\\msutb.dll" "ThreadingModel"="Apartment" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 42.Change Thumbnail View to 96 -เปลื่ยนขนาดการดูไฟล์แบบ Thumbnail View เป็นขนาด 96 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "ThumbnailSize"=dword:00000060 43.Change Thumbnail View to 32 -เปลื่ยนขนาดการดูไฟล์แบบ Thumbnail View เป็นขนาด 32 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "ThumbnailSize"=dword:00000020 44. Right Click Properties Disable -ยกเลิกคำสั่ง Properties ที่เมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoPropertiesMyComputer"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer] "NoViewContextMenu"=dword: 00000001 45. Right Click Properties Undo -คืนค่าคำสั่ง Properties ที่เมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoPropertiesMyComputer"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer] "NoViewContextMenu"=dword: 00000000 46. Disable Update Device Driver Wizard -ยกเลิกฟังก์ชั่นอัปเดทไดร์เวอร์ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDevMgrUpdate"=dword:00000001 47. Disable Update Device Driver Wizard Undo -คืนค่าฟังก์ชั่นอัปเดทไดร์เวอร์ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDevMgrUpdate"=dword:00000000 48. Remove "Shortcut to..." Prefix on Shortcuts -เอาคำว่า "Shortcut To..." ออกจาก Shortcuts Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "link"=hex:00 00 00 00 49. Allow Folder Names in Uppercase -ทำชื่อโฟลเดอร์เป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "DontPrettyPath"=dword:00000001 50. Change the Number of Recent Documents to 25 -เปลื่ยนความจำให้วินโดว์สจำเอกสารที่เปิดไปแล้วได้ถึง 25 ไฟล์ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "MaxRecentDocs"=dword:00000019 51. Disable Registry Editing Tools -ยกเลิกไม่ให้ใช้ Registry Tools Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 52. Enable Registry Editing Tools -อนุญาติให้ใช้ Registry Tools ได้ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "**.del.DisableRegistryTools"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "DisableRegistryTools"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "**del.DisableRegistryTools"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 53. Remove My Computer from Desktop/Start Menu -เอาไอคอน My Computer ออกจาก Desktop และ Start Menu Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum] "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000001 54. Clear Page File on Exit - ลบ PageFile ทุกครั้งปิดเครื่อง Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001 55. Clear Page File on Exit Undo -ยกเลิกการลบ PageFile เมื่อปิดเครื่อง Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000000 56. The Control Panel - Disable -ยกเลิกการใช้ Control Panel Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoControlPanel"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoControlPanel"=dword:00000001 57. The Control Panel Restore - คืนค่าการใช้ Control Panel Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoControlPanel"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoControlPanel"=dword:00000000 58. Disable Send To from the Context Menu -ยกเลิกคำสั่ง Send to จากเมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To] @="" 59.Undo Send To from the Context Menu -คืนค่าคำสั่ง Send to จากเมนูคลิกขวา Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To] @="{7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}" 60. Disable All Tabs under Internet Options -ยกเลิกแท็บปรับแต่งที่ Internet Options ทั้งหมด Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "GeneralTab"=dword:00000001 "ProgramsTab"=dword:00000001 "SecurityTab"=dword:00000001 "ContentTab"=dword:00000001 "PrivacyTab"=dword:00000001 "AdvancedTab"=dword:00000001 "ConnectionsTab"=dword:00000001 "HomePage"=dword:00000001 "Accessibility"=dword:00000001 "CertifPers"=dword:00000001 "CertifSite"=dword:00000001 "SecChangeSettings"=dword:00000001 "SecAddSites"=dword:00000001 "FormSuggest"=dword:00000001 "FormSuggest Passwords"=dword:00000001 "Connwiz Admin Lock"=dword:00000001 "Settings"=dword:00000001 "ResetWebSettings"=dword:00000001 "Connection Wizard"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "GeneralTab"=dword:00000001 "ProgramsTab"=dword:00000001 "SecurityTab"=dword:00000001 "ContentTab"=dword:00000001 "PrivacyTab"=dword:00000001 "AdvancedTab"=dword:0000001 "ConnectionsTab"=dword:00000001 "HomePage"=dword:00000001 "Accessibility"=dword:00000001 "CertifPers"=dword:00000001 "CertifSite"=dword:00000001 "SecChangeSettings"=dword:00000001 "SecAddSites"=dword:00000001 "FormSuggest"=dword:00000001 "FormSuggest Passwords"=dword:00000001 "Connwiz Admin Lock"=dword:00000001 "Settings"=dword:00000001 "ResetWebSettings"=dword:00000001 "Connection Wizard"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoFolderOptions"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] "NoBrowserOptions"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000001 61. Restore All Tabs under Internet Options -คืนค่าแท็บปรับแต่งที่ Internet Options ทั้งหมด Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "GeneralTab"=dword:00000000 "ProgramsTab"=dword:00000000 "SecurityTab"=dword:00000000 "ContentTab"=dword:00000000 "PrivacyTab"=dword:00000000 "AdvancedTab"=dword:00000000 "ConnectionsTab"=dword:00000000 "HomePage"=dword:00000000 "Accessibility"=dword:00000000 "CertifPers"=dword:00000000 "CertifSite"=dword:00000000 "SecChangeSettings"=dword:00000000 "SecAddSites"=dword:00000000 "FormSuggest"=dword:00000000 "FormSuggest Passwords"=dword:00000000 "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000 "Settings"=dword:00000000 "ResetWebSettings"=dword:00000000 "Connection Wizard"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] "GeneralTab"=dword:00000000 "ProgramsTab"=dword:00000000 "SecurityTab"=dword:00000000 "ContentTab"=dword:00000000 "PrivacyTab"=dword:00000000 "AdvancedTab"=dword:00000000 "ConnectionsTab"=dword:00000000 "HomePage"=dword:00000000 "Accessibility"=dword:00000000 "CertifPers"=dword:00000000 "CertifSite"=dword:00000000 "SecChangeSettings"=dword:00000000 "SecAddSites"=dword:00000000 "FormSuggest"=dword:00000000 "FormSuggest Passwords"=dword:00000000 "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000 "Settings"=dword:00000000 "ResetWebSettings"=dword:00000000 "Connection Wizard"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoFolderOptions"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] "NoBrowserOptions"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 62. Restore/Enable System Restore -เปิดฟังก์ชั่น System Restore Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] "DisableConfig"=dword:00000000 "DisableSR"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr] "Type"=dword:00000002 "Start"=dword:00000000 "ErrorControl"=dword:00000001 "Tag"=dword:00000004 "ImagePath"=hex(2):53 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c 00 44 00 \ 52 00 49 00 56 00 45 00 52 00 53 00 5c 00 73 00 72 00 2e 00 73 00 79 00 73 \ 00 00 00 "DisplayName"="System Restore Filter Driver" "Group"="FSFilter System Recovery" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr\Parameters] "FirstRun"=dword:00000000 "DontBackup"=dword:00000000 "MachineGuid"="{EAAFAEEC-4AFE-42BE-83D9-C12FDD4942A6}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr\Security] "Security"=hex:01 00 14 80 90 00 00 00 9c 00 00 00 14 00 00 00 30 00 00 00 02 \ 00 1c 00 01 00 00 00 02 80 14 00 ff 01 0f 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 00 \ 00 00 02 00 60 00 04 00 00 00 00 00 14 00 fd 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 \ 05 12 00 00 00 00 00 18 00 ff 01 0f 00 01 02 00 00 00 00 00 05 20 00 00 00 \ 20 02 00 00 00 00 14 00 8d 01 02 00 01 01 00 00 00 00 00 05 0b 00 00 00 00 \ 00 18 00 fd 01 02 00 01 02 00 00 00 00 00 05 20 00 00 00 23 02 00 00 01 01 \ 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 05 12 00 00 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sr\Enum] "0"="Root\\LEGACY_SR\\0000" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] "DisableSR"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] "DisableConfig"=dword:00000000 [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalMachine\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] 63. Disable System Restore - ปิดฟังก์ชั่น System Restore Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] "DisableSR"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 64. Disable the Floppy Drive -ปิดการใช้ Floppy Drive Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDrives"=hex:01 00 00 00 65. Enable the Floppy Drive -เปิดการใช้ Floppy Drive Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDrives"=hex:00 00 00 00 66.Disable All Programs - ยกเลิกการใช้ All Programs Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000001 "NoChangeStartMenu"=dword:00000001 "NoStartMenuSubFolders"=dword:00000001 "NoStartMenuMFUprogramsList"=dword:00000001 "NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "Start_EnableDragDrop"=dword:00000000 67.Enable All Programs -คิืนค่าการใช้ All Programs Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoSaveSettings"=dword:00000000 "NoChangeStartMenu"=dword:00000000 "NoStartMenuSubFolders"=dword:00000000 "NoStartMenuMFUprogramsList"=dword:00000000 "NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] "Start_EnableDragDrop"=dword:00000001 68. Disable Properties from My Computer -ยกเลิกการใช้คำสั่ง Properties ที่ My Computer Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoPropertiesMyComputer"=dword:00000001 69. Enable Properties from My Computer -เปิดการใช้คำสั่ง Properties ที่ My Computer Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoPropertiesMyComputer"=dword:00000000 70.Disable Standby -ปิดการใช้ Standby Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters] "AMLIMaxCTObjs"=hex:04 00 00 00 "Attributes"=dword:00000070 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Parameters\WakeUp] "FixedEventMask"=hex:20 05 "FixedEventStatus"=hex:00 84 "GenericEventMask"=hex:18 50 00 10 "GenericEventStatus"=hex:10 00 ff 00 71. Enable Flash for IE -เปิดฟังก์ชั่นการใช้ Flash กับ IE Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus\1] @="131473" 72. Disable Flash for IE -ยกเลิกการใช้ Flash กับ IE Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus\1] @="1024" เลือกเอานะครับว่าจะปรับแต่งตัวไหนบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

คำสำคัญ (Tags)#ระบบ#ความปลอดภัย

หมายเลขบันทึก: 69593, เขียน: 27 Dec 2006 @ 04:41 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 01:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)