เมื่อจบหลักสูตร  จึงมีการปัจฉิมนิเทศ  เพื่อการเสริมสร้างความรักความศรัทธา  และมิตรภาพอันดี  ต่อเพื่อนร่วมหลักสูตร  คณาจารย์และสถาบัน
ครูอ้อย...มีโอกาสอันดีที่ได้ไปร่วมงานปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตใหม่จากจังหวัดนครพนมและนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานปัจฉิมนิเทศ....มีรูปแบบการดำเนินการของงานแตกต่างกันไป  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกินเลี้ยงและแสดงความยินดี
แต่งานที่ครูอ้อยไปร่วมด้วยครั้งนี้  มีรูปแบบที่ดี  เหมาะสมกับงาน
ที่มีความรู้ครั้งสุดท้ายที่สถาบันจะมอบให้   เพื่อยืนหยัดให้ตระหนักถึงความรักในสถาบันและการปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ
ซาบซึ้งใจมาก..ที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้