การวัดและประเมินผลทางภาษา(5)

เขียนบันทึกเรื่องนี้ ทำท่าจะยาวมาก เพราะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้บันทึก ยังไม่รู้และต้องเรียนรู้มากมายทีเดียว
บางครั้ง  บางวัน  เราต้องนำการประเมินมารวมกับการปฏิบัติงานด้วยหลายต่อหลายครั้ง
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร  จะต้องทำการประเมินงานที่สั่งการไปแล้วอยู่บ่อยๆ
ครูอ้อยเป็นผู้บริหาร  แค่  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประเมินตนเอง  ประเมินสมาชิกในกลุ่มบ่อยมาก
ทำให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น..เช่น  ศักยภาพของคนไม่เท่ากัน  ความพยายามบากบั่นที่จะต้องเสริมสร้างให้มวลสมาชิก  ตลอดทั้งความอุทิศเวลาให้แก่ส่วนรวมด้วย
บันทึกที่แล้วครูอ้อยเขียนเรื่อง  การวัดและประเมินผลทางภาษา(4)   ได้กล่าวถึง  แนวคิดพื้นฐานในการวัดและประเมินผล  เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น  กับครูผู้สอนที่ยังไม่ถ่องแท้เรื่อง  การวัดและประเมินผล
ในระยะก่อนเรียน  ครูอ้อยต้องนำการวัดและประเมินผลมาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับพื้นความรู้
ในระหว่างเรียน  ครูอ้อยใช้การวัดและประเมินผลเพื่อวัดความก้าวหน้ากรือวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน
และในระยะหลังเรียน  เพื่อใช้สรุปผลการเรียนรู้
ครูอ้อยจุงสรุป ความรู้รวบยอดของการวัดและประเมินผลตามความเข้าใจว่า.......
การวัดและประเมินผลเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการเรียน  ซึ่งจะต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายวิธี  เพื่อให้รู้ถึงความพัฒนาที่ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ  ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือของการจัดการศึกษามี่พัฒนาสังคมต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#siriporn#enginstruction#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 69589, เขียน: 27 Dec 2006 @ 01:12 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)