การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงาน

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 สำนักงานกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ( สกอ ) ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือมายัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนด เป้าหมาย

 "ให้ประชาชนคนไทยต้องมีจำนวนปีการศึกษา เฉลี่ย ๙.๕ ปี และ ร้อยละ ๕๐ ของกำลังแรงงานต้องมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ภายในปี ๒๕๕๑"

 ประเด็นที่สำคัญ ทาง "สกอ" ขอความร่วมมือ คือ " การใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรทีมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา โดย เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงาน ตามความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และ ศักยภาพของแต่ละสถาบัน"

 ในการนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ได้มอบหมายให้ " ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " เป็นผู้ประสานงานกับทาง " สกอ " ต่อไป

 ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราชาว "มอดินแดง" รวมทั้งเครือข่ายอุดมศึกษา จะได้มีส่วนร่วมช่วยกัน "สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ น่าที่จะนำ "การจัดการความรู้" เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และ เครือข่าย UKM และ สคส ของ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช คงจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราหากเราได้รับ "การประสานงาน" มาครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

TR
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เบื้องต้น ขอเป็นคนอ่าน

และให้กำลังใจคนทำก่อน   ครับท่าน  ครับผม

ธีระ

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผู้ช่วยฯธีระ

 ฝากท่านเรียนทีมบริหาร ช่วยกันเขียน Blog เล่าให้พวกเรา ชาว มข รับทราบงาน เชิงสร้างสรรค์ที่ท่านได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการ "ลปรร" กันครับ

JJ