การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๑ )

  ติดต่อ

  การยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงาน  

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 สำนักงานกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ( สกอ ) ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือมายัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนด เป้าหมาย

 "ให้ประชาชนคนไทยต้องมีจำนวนปีการศึกษา เฉลี่ย ๙.๕ ปี และ ร้อยละ ๕๐ ของกำลังแรงงานต้องมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ภายในปี ๒๕๕๑"

 ประเด็นที่สำคัญ ทาง "สกอ" ขอความร่วมมือ คือ " การใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรทีมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา โดย เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงาน ตามความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และ ศักยภาพของแต่ละสถาบัน"

 ในการนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ได้มอบหมายให้ " ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น " เป็นผู้ประสานงานกับทาง " สกอ " ต่อไป

 ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราชาว "มอดินแดง" รวมทั้งเครือข่ายอุดมศึกษา จะได้มีส่วนร่วมช่วยกัน "สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ น่าที่จะนำ "การจัดการความรู้" เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และ เครือข่าย UKM และ สคส ของ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช คงจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราหากเราได้รับ "การประสานงาน" มาครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 6958, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สังคมแห่งการเรียนรู้#สกอ#พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

TR
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เบื้องต้น ขอเป็นคนอ่าน

และให้กำลังใจคนทำก่อน   ครับท่าน  ครับผม

ธีระ

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผู้ช่วยฯธีระ

 ฝากท่านเรียนทีมบริหาร ช่วยกันเขียน Blog เล่าให้พวกเรา ชาว มข รับทราบงาน เชิงสร้างสรรค์ที่ท่านได้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการ "ลปรร" กันครับ

JJ