ณรงค์ชัย 11/11/48 วันที่ 4 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้หายป่วยแล้วครับเข้าไปฝึกงานครูพี่เลี้ยงดูแลผมดีครับ

-วันนี้ถึงสถานฝึกงานเวลา 7.00 น. เริ่มด้วยการ ช่วยครูพี่เลี้ยงถ่ายทำวีดีทัศน์เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม ต่อจากเดิมโดยในคราวนี้ถ่ายทำภาพเกี่ยวกับ การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนที่หูหนวก การประชุมทำความเข้าใจถึงปัญหาของผู้เรียนหูหนวกระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งถ่ายทำกิจกรรมต่าง ๆที่ผู้เรียนหูหนวกทำเมื่อเรียนรู้พร้อมเพื่อน ๆ ที่ปกติ ยกตัวอย่างเช่นการเรียนในวิชาพละเรื่องตะกร้อ นักเรียนหูหนวก สามารรถเล่นตะกร้อได้ดีกว่า นักเรียนปกติซึ่งถือเป็นความสามารถพิเศษ  พร้อมทั้งเก็บลายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ภาพวิวทิวทัศน์โรงเรียนเพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการตัดต่อวีดีทัศน์ ส่วนมากการถ่ายในวีดีทัศน์เพื่อใช้โชว์ผลงานของโรงเรียนนี้ถ่ายทำจากการแสดงสมมุติของผู้สอนและผู้เรียน และทางโรงเรียนต้องการคุณภาพค่อนข้างสูงแต่เครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อที่มีในห้องโสตทัศน์นั้น ขาดความทันสมัย และมีกระบวนการตัดต่อที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจได้ยาก แต่ตัวผมเองกจะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุด

-เวลา 11.00 น.ถ่ายทำรายการโฮมรูมเรื่องผลงานการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อผลงานกล่องมหัศจรรย์ โดยนักเรียนผู้เข้าประกวดมี 3 ท่าน ได้รับรางวัลชมเชย ลักษณะของกล่องมหัศจรรย์มีรูปร่าง 4 เหลี่ยมเมื่อปิดสนิท แต่เมื่อเปิดออกจะเป็น 3 เหลี่ยม 2 อันกระกบกัน มีช่องตรงกลางของ 3 เหลี่ยมทั้ง 2 อันเพื่อให้ใช้เก็บวัสดุพันธ์ สินค้า เป็นต้น ผู้เรียนที่เข้ามาร่วมบันทึกเทปในวันนี้ค่อนข้างควบคุมได้ยาก ทำให้การถ่ายทำรายการค่อนข้างเสียเวลามาก และนี่คือปัญหาของการถ่ายทำหากผู้ที่ร่วมรายการไม่ให้ความร่วมมือจะทำให้การทำงานล่าช้าได้

-เวลา 13.00 น. ช่วยเหลือครูพี่เลี้ยงในการตัดต่อวีดีทัศน์เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม ตามโครงสร้าง SEAT ทำให้เข้าใจได้ว่า S มาจากคำว่า Student คือตัวผู้เรียน E มาจากคำว่า Environment คือสภาวะสิ่งแวดล้อม A มาจาก activities คือกิจกรรม และ T มาจาก Tool เครื่องมือในการเรียนรู้ ช่วยตัดต่อในการจัดพิมพ์ ตัวหนังสือที่จะแทรกเข้าวีดีทัศน์ โดยการพิม์ลง Ms.word แลเวใช้กล้องถ่ายภาพจับที่จอคอมพิวเตอร์ปรับให้ได้ขนาดแล้วใช่เครื่องตัดต่อตกแต่งสีและแคบเจอร์ด้วยเครื่องตัดต่อเพื่อให้ใช้งานได้กับการตัดต่อ และช่วยเหลือในการค้นหาวีดีทัศน์บันทึกภาพกิจกรรมนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อตัดต่อเข้าวีดีทัศน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจนถึงเวลา 16.00น. จึงเดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (1)

เศณวี
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
รูปเท่มากครับ