วันนี้หนูไม่ได้ไปฝึกงานค่ะ...เนื่องจากว่าหนูจำเป็นต้องไปแข่งขันกีฬาให้ทางมหาวิทยาลัย(บาสเก็ตบอล)แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ..ทางสถาบันได้ทำหนังสือขออนุญาติทางที่ฝึกงานแล้วและทางที่ฝึกงานก็ได้รับทราบและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ...