เคยได้ยินมาว่า เวลาผึ้งต่อยผึ้งจะปล่อยเหล็กไนออกมาแล้วผึ้งก็จะตาย มีสาเหตุอะไรทำให้ผึ้งตายค่ะ