"กระจก X-ray ชุมชนและตนเอง"

...... เพราะจะได้สะท้อนกลับเพื่อเห็นภาพที่มีสีสวยงามขึ้น.........

       
บันทึก... เรื่องของผู้สูงอายุปากพะยูน ตอน "กระจก X-ray ชุมชนและตนเอง"       
        

         บ่ายวันที่ 9 พย.48 ชมรมผู้สูงอายุ   รพ.ปากพะยูนประชุมประจำเดือนและขณะเดียวกันเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นการนำวิจัยสู่งานประจำของชมรมผู้สูงอายุ รพ.ปากพะยูน โดยมีคุณชายขอบจากทีม"ไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน" ร่วมสังเกตการประชุมด้วย 

         การประชุมครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะ  ที่เป็นประโยชน์มากจากท่านผู้สังเกตุการณ์  เช่น  การจัดสถานที่  การออกแบบประชุม  เทคนิคการประชุม   ดิฉันขอเสริมเพิ่มจากข้อคิดเห็นของท่านชายขอบเพิ่ม อีก 1 ข้อ คือ การประชุมที่มีผู้สังเกตุการณ์ด้วย โดยที่ผู้สังเกตุการณ์เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการดี เพราะจะได้สะท้อนกลับเพื่อเห็นภาพที่มีสีสวยงามขึ้น เป็นการช่วยเติมเต็มในส่วนขาดของทีมงานค่ะ

         การให้ข้อคิดเห็น   ดิฉันถือว่าเป็นกระจกที่ส่องให้ตัวดิฉันเองรู้และต้องฝึกวิชาประสบการณ์ด้านเทคนิค AIC  ซึ่งตรงนี้ดิฉันอยากจะฝึกตนเองให้ดีกว่าเดิม ทำอย่างไรให้ตนเองได้มีโอกาศ ได้ฝึกปฏิบัติหรืออบรมเชิงปฏิบัติการด้านนี้บ้าง

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนความเห็น (0)