อย่าทำอย่างนี้อีกเลย
อย่าใช้สายตาที่เคยทำอย่างวันนั้น
เธอใช่ไหมที่ทิ้งรัก…และผูกพัน
ที่ทำให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้น…ก่อนจากไป

แค่เธอไม่บอกลา
มันก็หนักนักหนาแล้วรู้ไหม
เธอปลูกต้นความรักกับใครๆ
ฉันก็ยังอภัยให้…ไม่ว่าเธอ

หากคิดจะกลับมาอีกครั้ง
อยากบอกว่ายังระลึกถึงครั้งนั้นเสมอ
ครั้งที่เดินจากไปกับเขาคนใหม่ของเธอ
จะให้ฉันลืมเธอเหมือนเธอนะเหรอ….เสียใจ!!

Nanaza - แต่ง