ตอนเช้าไปที่หน่วยบริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เจ้าหน้าที่เขาได้ยื่น สคส และพวงมาลัยให้เราว่ามีคนฝากเอามาให้   พอเปิด สคส  ก็ทราบว่ามาจากหน่วยงานที่สอนภาษาที่ไม่ได้รู้จัก และยังไม่ได้ทำงานร่วมด้วย  แต่สำหรับพวงมาลัยนั้นไม่ได้เขียนชื่อไว้ว่ามาจากใคร ไม่คิดว่าหน่วยงานภาษาจะให้พวงมาลัย  เลยคิดว่าคงมีนักศึกษาฝากให้  ก็รู้สึกขอบคุณเจ้าของพวงมาลัยนั้น   เขาอาจจะแอบชื่นชมและขอบคุณเราอยู่    เราก็มีคนที่เราแอบชื่นชมหมือนกัน  เราชื่นชม ศ. นพ. ประเวศ วะสี ตั้งแต่เราเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาต้น  ศ. นพ. ประเวศ วะสีเป็นบุคคลตัวอย่างของคนที่เก่ง ดี และมีความสุข  เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเชื่อว่าเด็กบ้านนอกสามารถไปเรียนต่อเมืองนอกได้ ทุกปีเราจะส่ง สคส ไปให้ ศ. นพ. ประเวศ วะสี  ส่งไปให้ตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียน  จนกระัทั่งไปเป็นนักศึกษาเรียนต่อที่อเมริกา ก็ยังส่งให้อยู่ และกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย ก็ยังส่งให้อยู่  รู้สึกดีที่ได้ส่งไปขอบคุณบุคคลที่่เราชื่นชมและนำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต