วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำ ช่วงเช้า ติดสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความว่า"สวัสดีปีใหม่"จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัยเพื่อติดกล่องของขวัญให้กับกรมอื่นในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผมก็ได้ตกแต่งบอร์ดปีใหม่เพิ่ม ช่วงบ่าย ผมได้captureงานออกกำลังกายสะสมที่จัดขึ้นในวันที่22ธ.ค.2549และงานนพ.มงคล ณ สงขลามาเยี่ยมที่กรมอนามัยครับ