วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ 08.00 น.  วันนี้พี่ให้ช่วยตามไปถ่ายภาพงานกีฬาสี  ซึ่งวันนี้รับผิดชอบถ่ายกีฬายิงเป้า  วอลเล่ย์บอลชายหาด เทนนิส  เริ่มถ่ายจากบรรยากาศรอบการแข่งขันก่อนแข่ง  และถ่ายเมื่อเริ่มทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ตั้งแต่ต้นจนจบ  จากนั้นก็ถ่ายการประกาศผลผู้ที่ชนะและการมอบรางวัล  และตอนเย็นก็มีการเดินขบวนปิดสนาม  พี่ก็ให้ไปเดินแจกแผ่นพับเรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ กฟผ. ให้เดินแจกคนที่เดินขบวนและคนที่ผ่านไปผ่านมา

                  

                                                                        22/12/49