ท้องฟ้าที่สว่าง

มีสีสรรที่สดใส

ย่อมทำให้จิตใจเป็นสุข

เมื่อใดท้องฟ้ามืดมิด

มีแต่เสียงฟ้าร้อง

มองทางไหนก็ไม่สดชื่น

เหมือนดังชีวิตที่อยู่ในห้วงแห่งทุกข์

ได้ยินแต่เสียงกรนด่า

ยากที่จะหาความสุขได้