๑,๑๓๕ ห้องสมุด........(๑)


ตัดสินใจในทันทีว่า ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อนเกษียณ ๒ ปี ขอรื้อทิ้งงานภายในห้องสมุดทั้งระบบ ภาพบรรยากาศเก่าๆต้องลบเลือนไป หนังสือสำหรับเด็กใหม่ๆ ต้องเข้ามาแทนที่ การจัดครั้งใหญ่นี้ ต้องทำให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ สามารถใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อใช้นำเสนอผลงานของโรงเรียน คณะครูและนักเรียน

         เรื่องราวที่ว่าด้วยห้องสมุด เป็นเรื่องที่น่ารำลึกนึกถึงและควรค่าแก่การจดจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นอาคารประกอบที่สำคัญและได้มาโดยยาก ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่อย่างใด

        เมื่อเดินทางมารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองผือ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้เริ่มลงมือสร้างแหล่งเรียนรู้หลายอย่าง สร้างกระทั่งรั้วหน้าโรงเรียน ความยาวของรั้วไม่ได้ยาวมากนัก จึงเสร็จได้โดยง่าย ตามมาด้วยสิ่งก่อสร้างอีกมากมาย ห้องสมุดจึงไม่ใช่แหล่งเรียนรู้แห่งแรกที่ลงมือทำ แต่เป็นอาคารแรกที่สำคัญที่สุด

        ความต้องการ “ห้องสมุด” ไม่ได้เกิดจากการเลียนแบบ หรือเห็นเขามีจึงอยากมีบ้าง แต่ด้วยคิดว่าโรงเรียนกับห้องสมุดต้องเป็นของคู่กัน ในทางวิชาการ ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งยวด

        เท่าที่เห็น ก็พบว่าแต่เดิมก็มีห้องสมุดอยู่แล้ว คงสร้างมาหลายปี สร้างเหมือนห้องเรียนชั่วคราว ขนาดกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร มองดูเหมือนเป็นที่เก็บหนังสือเก่าๆมากกว่า ไม่มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ บรรยากาศดูสกปรกรกรุงรังและมืดมัวเสียเหลือเกิน

       ปณิธานที่คิดจะสร้างสรรค์เกิดขึ้นในใจ ว่าจะต้องมีห้องสมุดเป็นของตัวเองให้ได้ แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนก็ตาม แต่ไม่ได้วางแผนว่าจะต้องสำเร็จเมื่อใด ใช้งบประมาณส่วนไหน…ไม่ได้คิดชัดเจนขนาดนั้น

       ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับเงินบริจาค ๑๕๐,๐๐๐ บาท จากคุณบุญชู ลิ่มอติบูลย์ ต่อมาในปีเดียวกัน กลุ่มเพื่อนมัธยม ร.ร.ปากเกร็ดจัดงานแรลรี่การกุศล เพื่อร่วมสมทบทุนให้โรงเรียน รวมกับผ้าป่าของโรงเรียน ทำให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกนับแสนบาท

       จำได้อย่างแม่นยำ ตอนที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเชิญผู้รับเหมามาพูดคุยหารือเตรียมการสร้างห้องสมุดโรงเรียน เงินที่เป็นต้นทุนการก่อสร้าง ณ เวลานั้น รวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท

       ผู้รับเหมาตกลงที่จะคิดค่าวัสดุและค่าแรงรวมกัน เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มลงมือสร้างในปี ๒๕๕๘  แล้วเสร็จในปีเดียวกัน ในการก่อสร้าง มีงานตกแต่งภายในที่โรงเรียนต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์เอง เมื่อรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานสร้างห้องสมุด รวม ๒๓๐,๐๐๐ บาท

        วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ทำบุญเลี้ยงพระและทำพิธีเปิดห้องสมุดอย่างเป็นทางการ ความรู้สึกตอนนั้นดีใจ ปลื้มใจและอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก เหมือนว่าชีวิตได้ประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดของการเป็นครู อีกมุมหนี่งของความรู้สึกก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกอยู่เหมือนกัน

        ตลอด ๕ - ๖ ปีที่ผ่านมา..ห้องสมุดได้รับการพัฒนา ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป็นเรื่องของการจัดบรรยากาศให้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามระบบและมาตรฐานของห้องสมุดขนาดเล็ก โดยเน้นที่ปริมาณหนังสือที่เพียงพอและโต๊ะเก้าอี้ที่ครบครัน อำนวยความสะดวกและให้บริการครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

        ครั้งที่ ๒ เป็นเรื่องของ “คอมพิวเตอร์”ที่ได้รับบริจาคเข้ามา ๒๐ เครื่อง จึงใช้มุมห้องสมุดส่วนหนึ่งจัดวางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่บ้างแล้วในแต่ละห้องเรียน

        ปีพ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า..ห้องสมุดทรุดโทรมมาก ทั้งโครงสร้างมีรอยร้าวและฝ้าเพดานชำรุด ภายในปริมาณหนังสือมากเกินไป เกินกว่าจำนวนชั้นวางหนังสือจะรับไหว เนื่องจากหนังสือมือสอง ที่ได้รับบริจาคเข้ามาอย่างมากมาย ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่อย่างใด

        ตัดสินใจในทันทีว่า ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อนเกษียณ ๒ ปี ขอรื้อทิ้งงานภายในห้องสมุดทั้งระบบ ภาพบรรยากาศเก่าๆต้องลบเลือนไป หนังสือสำหรับเด็กใหม่ๆ ต้องเข้ามาแทนที่ การจัดครั้งใหญ่นี้ ต้องทำให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์ สามารถใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อใช้นำเสนอผลงานของโรงเรียน คณะครูและนักเรียน

        ในส่วนของคอมพิวเตอร์ ก็ต้องปรับปรุงด้วยเหมือนกัน ซ่อมบำรุงอีกครั้งและจัดวางให้เป็นระเบียบ ครูและนักเรียนจะได้ใช้เรียนรู้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

        ชั้นวางหนังสือที่ชำรุดทรุดโทรม ต้องนำออก ชั้นวางที่สูงเกินไป อาจล้มทับเด็กได้ ต้องแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย พื้นกระเบื้องที่แตกร้าวต้องซ่อมแซมทั้งหมด งานสุดท้ายก่อนเกษียณที่ต้องทำ แต่ตอนนี้คงทำไม่ได้ และทำไม่ทัน ต้องรอไปก่อนคืองานทาสี ภายนอกภายใน เพราะต้องใช้เงินมาก

       ตุลาคม ๒๕๖๔…ห้องสมุดโรงเรียน…เริ่มลงมือปรับปรุงและพัฒนาแล้ว คาดว่าปลายเดือนนี้ หรือเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ต้องมีความพร้อมมากขึ้น…โดยเฉพาะงาน “ห้องสมุด” จะต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากที่สุด มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔

หมายเลขบันทึก: 692755เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2021 23:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ตุลาคม 2021 09:15 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

พื้นที่กว้างขวางกว่าห้องสมุดของโรงเรียนวัดดอนชื่นที่ผมเคยนำโครงการไปลงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาให้เขา

เห็นแล้วน่าชื่นใจนะครับ ;)…

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี