ชีวิตที่พอเพียง 4045a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๑๕ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลาย


ชีวิตที่พอเพียง 4045a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๕ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลาย   

๑๖ กันยายน   

เช้าประชุม KM สกสว. ทางซูม    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๑,๗๙๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๖๙๗   จากทัณฑสถาน ๓๙๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๘,๗๒๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๒.๕ ล้านโดส    สถานการณ์ระบาดค่อยๆ ลดลง    โรงพยาบาลเริ่มลดความตึงตัว   

 

 ๑๗ กันยายน    

บ่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของ สพฐ.   ทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๖๐๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๕๖    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๗๙๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๙,๔๒๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๓.๓ ล้านโดส 

เริ่มมีประเทศที่ใช้นโยบาย “อยู่กับโควิด ๑๙” นำโดยเดนมาร์ก ไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย (๑) 

 

๑๘ กันยายน (เสาร์)   

เช้าประชุมสภา มอ. ทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๑,๘๙๒  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๓๕๗    ในทัณฑสถาน ๘๕๔   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๐,๑๒๘ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๔๓.๙ ล้านโดส     

 

๑๙ กันยายน (อาทิตย์)           

อยู่บ้าน   บ่ายสี่สหายพบกันผ่านซูม   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๒,๐๔๘   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๒๐    จากทัณฑสถาน ๓๙๕    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๑,๐๙๕ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๔.๕ ล้านโดส    

ตัวเลขการติดเชื้อใหม่รายวันในโลกยังสูง    ของ สรอ. ก็เพิ่มสูง    

มีการชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ทุกวัน        

            

๒๐ กันยายน    

              เช้าประชุมกับ กสศ. หารือเรื่องความร่วมมือ OECS และ Q-Info    บ่ายประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.     ทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๙๖๒   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๗๘    จากทัณฑสถาน ๘๕๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๒,๕๗๓ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๔๔.๗ ล้านโดส      

การติดเชื้อรายใหม่ลดลง   

 

๒๑ กันยายน  

อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๘๔๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๔๔   ในทัณฑสถาน ๔๒๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๓๑,๖๕๕ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๕.๒ ล้านโดส      

  

๒๒ กันยายน   

เช้าประชุมหารือยุทธศาสตร์การทำงานของ กสศ. ยุคหลังโควิด ทางซูม

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๘๑๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๓๙๑   จากทัณฑสถาน ๒๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๙,๐๗๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๖.๐ ล้านโดส    

มีการชุมนุมประท้วงนายกรัฐมนตรีทุกวัน

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๕ กันยายน ๑๓,๗๙๘ (๑๓,๗๗๖) ๑,๔๒๐,๓๔๐ ๑๔,๗๖๕ ๒๒๖,๗๓๓,๐๔๐ ๔,๖๖๔,๔๒๐ (๑๖ น.) ๔๒,๒๘๘,๒๐๕/๖๘๒,๓๔๑
๑๖ ๑๓,๘๙๗ (๑๓,๘๘๘) ๑,๔๓๔,๒๓๗ ๑๔,๙๕๓ ๒๒๗,๓๓๓,๒๕๔ ๔,๖๗๕,๐๓๖ (๑๖ น.) ๔๒,๔๗๙,๗๘๐/๖๘๕,๐๒๓
๑๗ ๑๔,๕๕๕ (๑๔,๕๔๖) ๑,๔๔๘,๗๙๒ ๑๕,๑๒๔ ๒๒๗,๙๐๕,๕๐๕ ๔,๖๘๕,๖๖๑ (๑๖ น.) ๔๒,๖๓๔,๐๕๔/๖๘๘,๔๖๘
๑๘ ๑๔,๑๐๙ (๑๔,๑๐๓) ๑,๔๖๒,๙๐๑ ๑๕,๒๔๖ ๒๒๘,๔๗๔,๘๕๔ ๔,๖๙๔,๑๒๙ (๑๖ น.) ๔๒,๗๙๙,๙๐๗/๖๙๐,๗๑๔
๑๙  ๑๓,๕๗๖ (๑๓,๕๖๓) ๑,๔๗๖,๔๗๗ ๑๕,๓๖๓ ๒๒๘,๙๘๓,๖๙๔ ๔,๗๐๐,๖๒๖ (๑๖ น.) ๔๒,๘๖๖,๘๐๕/๖๙๑,๕๖๒
๒๐ ๑๒,๗๐๙ (๑๒,๖๙๘) ๑,๔๘๙,๑๘๖ ๑๕,๔๖๙ ๒๒๙,๓๔๙,๑๕๐ ๔,๗๐๖,๖๖๘ (๑๖.๑๐ น) ๔๒,๙๐๐,๙๐๖/๖๙๑,๘๘๐
๒๑ ๑๐,๙๑๙ (๑๐,๙๑๒) ๑,๕๐๐,๑๐๕ ๑๕,๖๑๒ ๒๒๙,๘๙๐,๔๖๕ ๔,๗๑๔,๙๗๗ (๑๖ น.) ๔๓,๑๐๗,๖๒๘/๖๙๔,๖๑๙
๒๒ ๑๑,๒๕๒ (๑๑,๒๓๕) ๑,๕๑๑,๓๕๗ ๑๕,๗๕๓ ๒๓๐,๓๔๑,๓๔๘ ๔,๗๒๓,๑๓๐ (๑๖ น.)  ๔๓,๒๔๒,๓๐๒/๖๙๖,๘๖๗

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เริ่มคลายล็อกบางส่วน 

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ก.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 692541เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2021 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กันยายน 2021 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี