Best Practice อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสองสะโกม


ชื่อผลงาน  อาหารดี ชีวีมีสุข 

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสองสะโกม สพป.สุรินทร์ เขต 3

ผู้ดำเนินโครงการ 1. นางทาริณีย์ บุญคล้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 2. นางสาวสุวนันท์ ก้านโคกสูง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

1. ความเป็นมา 

          อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต ร่างกายจะเจริญเติบโตมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เมื่อได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ถูกลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นอาหารและโภชนาการจึงเป็นรากฐานของมนุษย์ตั้งแต่วัยแรกเกิด จึงถึงวัยชรา ดังคำกล่าวที่ว่า “กินอย่างไรเป็นน่ะเช่นนั้น” (You are what you eat)เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาหารที่มีต่อสุขภาพของแต่ละบุคคลได้ใกล้เคียงที่สุด ดังนั้นความสำคัญของอาหารต่อผลทางร่างกาย คือ ขนาดของร่างกาย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อขนาดของร่างกายมี 2 ปัจจัย คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เด็กแต่ละคนเติบโตได้สมบูรณ์ตามขอบเขตของเผ่าพันธุ์ของตนได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเด็กนั่นคืออาหารและผู้โภชนาการ เพราะโภชนาการ เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถกำหนดดัดแปลง ได้แต่พันธุกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอาหารยังมีความสำคัญต่อผลทางการเจริญเติบโตของสมองสติปัญญา การขาดสารอาหารที่จำเป็นมีผลทำให้การเจริญเติบโตของเด็กชะงัก ทั้งร่างกายและสติปัญญา เด็กที่ขาดสารอาหารเรียนรู้ช้าและร่างกายแคระแกร็น

          โรงเรียนบ้านสองสะโกม ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของนักเรียน ที่มีไม่ชอบรับประทานอาหารเช้า ไม่ชอบดื่มนมโรงเรียน และอีกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ ยกตัวอย่างเช่น การรับประทานเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล น้ำอัดลม น้ำหวานต่าง ๆ ขนมอบกรอบ อาหารทอดมัน ลูกชิ้นทอด เป็นต้น และการดูแลในเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ จากครอบครัว ในโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 188 คน มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำนวนทั้งหมด 19 คน มีลักษณะภาวะทุพโภชนาการ อ้วนเตี้ย ท้วม ผอม เป็นต้น 

          ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงได้กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนได้แก่ การออกกำลังกายในช่วงเช้าของทุกวัน จัดเมนูอาหารตามระบบ School lunch และจัดหานมให้กับนักเรียนที่มาภาวะทุพโภชนาการต่ำ เพื่อส่งเสริมในบ้างส่วนที่อาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่ครบ 3 มื้อ และทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญของการรับประทารอาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องตามโภชนาการของนักเรียน เพื่อส่งผลในระยะยาวกับนักเรียนทั้งในเรื่องของสุขภาพ สุขภาวะที่ดีต่อร่างกายของผู้เรียน เสริมสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตส่งผลถึงการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่ภาวะทุพโภชนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

          2. เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของนักเรียนให้ตรงตามเกณฑ์การเจริญเติบโตให้สมวัย

3. เป้าหมาย

          เชิงประมาณ

                นักเรียนโรงเรียนบ้านสองสะโกม จำนวน 18 มีภาวะโภชนาการที่ดี และมีเกณฑ์สมส่วนในร่างกายมากขึ้น 

          เชิงคุณภาพ

                นักเรียนโรงเรียนบ้านสองสะโกมทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพทางร่างกาย กับการได้รับการบริการจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม

หมายเลขบันทึก: 692535เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2021 13:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กันยายน 2021 13:28 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี