วันนี้ชาวห้องแล็บภูมิคุ้มกันวิทยา   ได้รับของขวัญปีใหม่กันถ้วนหน้า    เป็นร่มสีเหลืองสดใสสวยงาม  คนละ 2  คัน   อภินันทนาการโดย   สหกรณ์ออมทรัพย์  มอ.   โดยมีคุณรุ่งเรือง  และคุณสุวัติเป็นผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ    รับเป็นตัวแทนในการไปขนมาให้ถึงที่  (เยี่ยมจริงๆ)     นายแบบนางแบบมือสมัครเล่น  รับเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ด้วยความเต็มใจ.....เชิญชมค่ะ