การพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการระบาดของ COVID-19 (Introduction)


20210720141929.pdf

       สวัสดีค่ะ ดร. กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล นะคะ ขอแบ่งปันความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community health development) ซึ่งจะแบ่งการบรรยาย หรือเล่าเรื่องเป็นบทๆ น่าจะประมาณ 15 บทค่ะ เนื้อหานี้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักสุขศึกษา ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชน หรือนักศึกษาที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน โดยการเล่าเรื่องจะพยายามเชื่อมโยงกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19 (COVID 19 pandemic situation)  เพราะสามารถนำหลักการ (Concept) หรือทฤษฎี (Theory) ไปประยุกต์ใช้ได้ทันเหตุการณ์ค่ะ 

       นอกจากนั้นเนื้อหาในบันทึกตอนต่างๆ ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานในชุมชน ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรู้ที่เฉพาะเจาะจง หากมีความรู้ ความเข้าใจแล้วจะส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในงาน  เรียกว่า “ทำงานยี่สิบได้ร้อยค่ะ”  

     วันนี้ขอเกริ่นนำ (Introduction) เรื่องความหมายของชุมชน นิดนึงก่อนนะคะ

      ชุมชน (Community) ชุมชนเดิมมีความหมายว่า หมายถึง "การที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกัน มีสถานที่หรืออยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีความสนใจในเรื่องต่างๆร่วมกันโดยความสมัครใจและอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับที่ชุมชนหรือสมาชิกร่วมกันสร้างขึ้น  แต่ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ชุมชนมีความหมายเปลี่ยนไป โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization)  ได้ให้ความหมายว่า "Communities" are groups of people that may or may not be spatially connected, but who share common interests, concerns or identities. These communities could be local, national or international, with specific or broad interests. กลุ่มหรือประชาชนที่อาจอยู่ในพื้นที่ อาณาบริเวณเดียวกันหรือไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ได้ แต่มีการแบ่งปันเรื่องที่สนใจ มีความตระหนัก หรือมีอัตลักษณ์เหมือนกัน ชุมชนเหล่านี้อาจเป็นชุมชนระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติก็เรียกว่าชุมชนค่ะ โดยสมาชิกของชุมชนอาจมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง (เช่น สนใจเรื่องสุนัข แมว กุหลาบ โลกร้อน หรืออะไรทำนองนี้ค่ะ) หรือลักษณะที่เป็นวงกว้างก็ได้ (เช่น สนใจกีฬา ซึ่งก็มีหลายอย่าง สนใจเรื่องพลังงาน ที่มีทั้งพลังงานจากน้ำมัน ถ่านหิน แสงอาทิตย์ ลม  อื่นๆ หรือสนใจการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ก็มีตั้งแต่ น้ำท่วม ดินถล่ม โรคระบาด ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล ฯลฯ) และเหตุผลว่า ทำไมสมาชิกกลุ่มอาจเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ได้ เนื่องจากว่าปัจจุบันโลกเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่ทำให้คนสามารถสื่อสาร ติดต่อ พบปะ ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ แม้อยู่ต่างพื้นที่กัน  

      สำหรับการทำความเข้าใจคำว่าชุมชน  นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันในลำดับต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ “การพัฒนาสุขภาพชุมชน” นี้ จะมีคำที่เพิ่มเติมมา หรือเกี่ยวข้องเพิ่มอีก 2 คำซึ่งได้แก่คำว่า สุขภาพ (Health) และคำว่า การพัฒนา (Development)  แต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันหลังค่ะ 

    วันนี้ทำความเข้าใจเรื่อง ความหมายของชุมชน ไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่าน และ comment อย่างสร้างสรรค์ค่ะ

   ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล

   16 กรกฎาคม 2564

  CONTACTS +66-94-851-4965, E mail address: kanpechaya@gmail.com

  FOLLOW ME AT:  Facebook Kanpechaya Netpisitkul 

                               Twitter Cotton candy

หมายเลขบันทึก: 691550เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2021 13:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2021 14:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี